Ofiarodawcy, darczyńcy, wszystkie osoby,
które wsparły organizację i przeprowadzenie
VII Pikniku CARITAS w naszej Parafii
w dniu 18 czerwca 2023 roku.

 

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Ulotka, Broszura

Opis wygenerowany automatycznie

 

 

Parafialny Zespół Caritas dziękuje:

 

           I.     Staroście Wołomińskiemu
Panu Adamowi Lubiakowi
za objęcie Patronatem VII PIKNIKU i ufundowanie nagrody głównej

 

        II.     Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Kobyłce
Pani Dyrektor Agnieszce Kacprzak

 

      III.     Miejskiemu Samodzielnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
Pani Dyrektor Urszuli Starużyk

 

     IV.     Firmom i instytucjom, lokalnym przedsiębiorcom, parafianom - wszystkim ludziom dobrego serca
za wsparcie i pomoc w organizacji Pikniku, za hojność w składanych darach i ofiarach.
Za piękne wspólne wydarzenie.

 

 

Nasi SPONSORZY:

·       Państwo Laskowscy - Firma DKM

·       Pan Mariusz Pliwka - MABO Hurtownia Hydrauliczna

·       Firma WOŁOMIŃSKI KLUB BIZNESU

·       Firma ZAMALINOWANI.PL

·       Z.P.U.H. SCAN-PEM K. i K. ŻEBROWSCY

·       Hurtownia Granitu MONUMENT GROUP

 

Nasi DOBROCZYŃCY, którzy:

·       przekazali cenne przedmioty na licytację oraz do zabawy fantowej, a także na stoisko z dewocjonaliami

·       przekazali ciasta oraz inne produkty na stoiska kulinarne

·       zorganizowali punkt medyczny

·       ubogacili kącik zabaw i atrakcji dla dzieci

·       pomagali w organizacji pikniku, rozstawianiu sprzętu, a następnie porządkowali teren przy kościele po zakończeniu pikniku.

 

Szczególne podziękowania składamy naszym sąsiadom z Ukrainy za przygotowanie stoiska z przysmakami ukraińskimi.

 

Prosimy wszystkich o przyjęcie wyrazów wdzięczności ze strony Zespołu Caritas za okazane zaufanie i możliwość pośredniczenia w Dziełach Miłosierdzia w naszej Parafii.