Ofiarodawcy, darczyńcy, wszystkie osoby,
które wsparły organizację i przeprowadzenie
VI Pikniku CARITAS w naszej Parafii
w dniu 12 czerwca 2022 roku.

 

 

 

Parafialny Zespół Caritas dziękuje:

 

         I.    Staroście Wołomińskiemu
Panu Adamowi Lubiakowi
za objęcie Patronatem VI PIKNIKU i ufundowanie nagrody głównej

 

       II.    Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Kobyłce
Pani Dyrektor Agnieszce Kacprzak

 

     III.    Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kobyłce
Pani Kierownik Urszuli Stankiewicz

 

    IV.    Miejskiemu Samodzielnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
Pani Dyrektor Urszuli Starużyk

 

      V.    Firmom i instytucjom, lokalnym przedsiębiorcom, parafianom - wszystkim ludziom dobrego serca
za wsparcie i pomoc w organizacji Pikniku, za hojność w składanych darach i ofiarach.
Za piękne wspólne wydarzenie.

 

 

Nasi SPONSORZY:

·      DKM Laskowscy

·      MABO Hurtownia Hydrauliczna

·      Drukarnia ArtDruk

·      Firma ZAMALINOWANI.PL

·      Sklep ROWERY Z DUSZĄ

·      Z.P.U.H. SCAN-PEM K. i K. ŻEBROWSCY

·      PIEKARNIA KALINKA

·      Firma MIR BUD BIS

·      Firma JALMOT JANIAK S.

·      MECHANIKA POJAZDOWA MAREK BOCHACZ

·      Firma SAGAD

·      Firma "U BARBÓRKI" Bartłomiej Seżeń

·      Hurtownia ROBMAR S.C.

·      Zakład Usług Szklarskich GLASS

·      Firma KARTONAT

 

Nasi DOBROCZYŃCY, którzy:

·      przekazali cenne przedmioty na licytację oraz do zabawy fantowej, a także na stoisko z dewocjonaliami

·      przekazali ciasta oraz inne produkty na stoiska kulinarne

·      zorganizowali punkt medyczny

·      ubogacili kącik zabaw i atrakcji dla dzieci

·      zorganizowali zabawy sportowe w terenie dla dzieci

·      pomagali w organizacji pikniku, rozstawianiu sprzętu, a następnie porządkowali teren przy kościele po zakończeniu pikniku.

 

Szczególne podziękowania składamy naszym sąsiadom z Ukrainy za przygotowanie stoiska z przysmakami ukraińskimi.

 

Prosimy wszystkich o przyjęcie wyrazów wdzięczności ze strony Zespołu Caritas za okazane zaufanie i możliwość pośredniczenia w Dziełach Miłosierdzia w naszej Parafii.