Jak przekazać 1,5% podatku na rzecz Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej
i PZC Parafii Św. Kazimierza Królewicza w Kobyłce

Wniosek o przekazanie 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) zawarty jest w zeznaniu podatkowym. Wystarczy, że wpiszesz numer KRS wybranej przez Ciebie organizacji pożytku publicznego oraz kwotę, jaką chcesz przekazać. Kwota ta nie może przekraczać 1,5% podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

 

-   pełna nazwa organizacji: Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

-   numer Krajowego Rejestru Sądowego: KRS: 0000223182

- Aby wskazać w zeznaniu podatkowym Zespół CARITAS działający przy naszej Parafii należy zamieścić w rubryce: "Cel szczegółowy” następujący wpis:
PZC Parafii Św. Kazimierza Królewicza w Kobyłce

Kserokopię tej części zeznania podatkowego można przekazać do naszej Parafii – na podstawie tych dokumentów, Zespół CARITAS naszej Parafii będzie mógł ubiegać się o odzyskanie wpłat z konta CARITAS Diecezji, na które zostaną przekazane przez Urząd Skarbowy.

Ułatwienia dla emerytów i rencistów

Jeżeli jesteś emerytem lub rencistą i nie masz obowiązku złożenia zeznania podatkowego oraz: dostałeś roczne rozliczenie podatku PIT-40A nie korzystasz z odliczeń, chcesz przekazać 1,5% podatku wybranej organizacji pożytku publicznego wystarczy, że złożysz PIT-OP w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Jeżeli złożysz oświadczenie PIT-OP, będzie to oznaczać, że wyraziłeś zgodę na przekazanie kwoty w wysokości 1,5% podatku należnego.

Więcej informacji tutaj.

Podejmując trud przekazania 1,5% podatku na rzecz Caritas, przyczyniamy się do zwiększenia pomocy najbardziej potrzebującym, utrzymania i rozbudowy placówek dla chorych, starszych, niepełnosprawnych, dzieci i matek z dziećmi, bezdomnych, ofiar przemocy i najuboższych w naszej diecezji i naszej Parafii.

Wszystkim darczyńcom składamy serdeczne Bóg zapłać!