Jak przekazać 1,5% podatku na rzecz Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej
i PZC Caritas Św. Kazimierza Królewicza w Kobyłce

1.                      Oblicz 1,5% zł ogólnej kwoty twojego podatku dochodowego.

2.           Wpisz wartość 1,5% (w zaokrągleniu do pełnych złotych w dół, np. 1,52 zł = 1,00 zł) w odpowiednią rubrykę twojego zeznania podatkowego.

3.           W rubryce "Cel szczegółowy 1,5% podatku należnego na rzecz OPP" wpisz:

 

-   pełną nazwę organizacji: Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

-   numer Krajowego Rejestru Sądowego: KRS: 0000223182

4.         Aby wskazać w zeznaniu podatkowym Zespół CARITAS działający przy naszej Parafii należy zamieścić w rubryce: "Informacje dodatkowe” następujący wpis:
PZC CARITAS przy Parafii Św. Kazimierza Królewicza w Kobyłce
oraz (imię i nazwisko darczyńcy)
odpowiednio w:
poz. 255 - PIT-28,
p
oz. 524 - PIT-36,
poz. 176 - PIT-36L,
poz. 151 - PIT-37,
p
oz. 68 - PIT-38

5.        Kserokopię tej części zeznania podatkowego można przekazać do naszej Parafii – na podstawie tych dokumentów, Zespół CARITAS naszej Parafii będzie mógł ubiegać się o odzyskanie wpłat z konta CARITAS Diecezji, na które zostaną przekazane przez Urząd Skarbowy.

Podejmując trud przekazania 1,5% podatku na rzecz Caritas, przyczyniamy się do zwiększenia pomocy najbardziej potrzebującym, utrzymania i rozbudowy placówek dla chorych, starszych, niepełnosprawnych, dzieci i matek z dziećmi, bezdomnych, ofiar przemocy i najuboższych w naszej diecezji i naszej Parafii.

Wszystkim darczyńcom składamy serdeczne Bóg zapłać!