Wspólnoty Różańcowe


WSPÓLNOTY RÓŻAŃCOWE 

Ogłoszenia
25 lutego 2024
ostatnia niedziela miesiąca

spotkanie
Kół Żywego Różańca
Rodzinnych Róż Różańcowych
i Apostolatu Margaretka

 

 1. Intencja papieska Apostolstwa Modlitwy — marzec 2024

  Za współczesnych męczenników:
  Módlmy się, aby osoby, które w różnych częściach świata ryzykują życie dla Ewangelii, zarażały Kościół swoją odwagą i swoim misyjnym zapałem.

 2. Intencja różańcowa na marzec 2024
  Biskupa Romualda Kamińskiego
  :
  Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby Maryja, Królowa Pokoju wprowadziła do naszych rodzin i środowisk pojednanie i wzajemne poszanowanie. Niech ma w swojej opiece Polki i Polaków, aby umieli w zgodzie budować przyszłość Kościoła i naszej Ojczyzny. 
 3. Apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski o modlitwę i post w intencji Ojczyzny tutaj.

  Modlitwa za Ojczyznę przez przyczynę św. Andrzeja Boboli

  Boże, któryś zapomnianą do niedawna Polskę wskrzesił cudem wszechmocy Twojej, racz za przyczyną sługi Twojego św. Andrzeja Boboli dopełnić miłosierdzia nad naszą Ojczyzną i odwrócić grożące jej niebezpieczeństwa. Niech za łaską Twoją stanie się narzędziem Twojej czci i chwały. Natchnij mądrością jej rządców i przedstawicieli, karnością i męstwem jej obrońców, zgodą i sumiennością w wypełnianiu obowiązków jej obywateli. Daj jej kapłanów pełnych ducha Bożego i żarliwych o dusz zbawienie. Wzmocnij w niej ducha wiary i czystości obyczajów. Wytęp wszelką stanową zazdrość i zawiść, wszelką osobistą czy zbiorową pychę, samolubstwo i chciwość tuczącą się kosztem dobra publicznego. Niech rodzice i nauczyciele w bojaźni Bożej wychowują młodzież, zaprawiając ją do posłuszeństwa i pracy, a chroniąc od zepsucia. Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia się i ofiarności względem Kościoła i Ojczyzny, duch wzajemnej życzliwości i przebaczenia. Jak jeden Bóg, tak jedna wiara, nadzieja i miłość niech krzepi nasze serca! Amen.
 4. Przypominamy o zmianach tajemnic od piątku 1 marca.
  Osoby, które odmawiają pierwsze tajemnice Radosne w danym miesiącu odmawiają również modlitwy wstępne (Wierzę w Boga, Ojcze nasz, 3 x Zdrowaś MarioChwała Ojcu).
 5. Prosimy zelatorów o przypomnienie wszystkim członkom swojej Róży jaką tajemnicę w tym miesiącu powinni rozważać, pamiętajmy zwłaszcza o osobie, która rozważa I Tajemnicę Radosną, aby odmawiała codziennie modlitwy wstępne.
 6. W sprawach związanych z prenumeratą czasopisma „Różaniec” prosimy o kontakt w zakrystii. 
 7. W lutym dyżur przed popiersiem Św. Jana Pawła II pełniła IV Rodzinna Róża Różańcowa św. Rodziny z Nazaretu.
  Dziękujemy za dbanie o czystość, za troskę o kwiaty i wymianę zniczy. 
  W marcu prosimy o opiekę V Rodzinną Różę Różańcową św. Faustyny Kowalskiej.
 8. W lutym modlitwy różańcowe, które odmawiane są w każdą środę, I Piątek miesiąca, I Sobotę miesiąca oraz III Piątek miesiąca prowadziła II Rodzinna Róża Różańcowa św. Rity z Casci. 
  Dziękujemy wszystkim prowadzącym modlitwy.
  W marcu prosimy, aby modlitwy różańcowe odmawiane w każdą środę, w I piątek miesiąca, I sobotę miesiąca oraz w każdy II piątek miesiąca poprowadziła III Rodzinna Róża Różańcowa św. Judy Tadeusza.
 9. Wszystkie osoby, które dopisały się do Kół oraz Róż Różańcowych, a nie mają jeszcze legitymacji proszone są o kontakt ze swoim zelatorem lub ks. Proboszczem.