Wspólnoty Różańcowe


WSPÓLNOTY RÓŻAŃCOWE 

Ogłoszenia
28 kwietnia 2024

Ostatnia Niedziela Miesiąca

spotkanie

Kół Żywego Różańca
Rodzinnych Róż Różańcowych
i Apostolatu Margaretka

 

 1. Intencja papieska Apostolstwa Modlitwy — maj 2024

  O dobrą formację osób zakonnych i seminarzystów:
  Módlmy się, aby siostry i bracia zakonni oraz seminarzyści wzrastali w swoim powołaniu, dobrze korzystając z formacji ludzkiej, religijnej, duchowej i wspólnotowej, dzięki czemu staną się wiarygodnymi świadkami Ewangelii.

 2. Przypominamy o zmianach tajemnic od środy 1 maja.
 3. Osoby, które odmawiają pierwsze tajemnice Radosne w danym miesiącu odmawiają również modlitwy wstępne (Wierzę w Boga, Ojcze nasz, 3 x Zdrowaś MarioChwała Ojcu).
 4. Prosimy zelatorów o przypomnienie wszystkim członkom swojej Róży jaką tajemnicę w tym miesiącu powinni rozważać, pamiętajmy zwłaszcza o osobie, która rozważa I Tajemnicę Radosną, aby odmawiała codziennie modlitwy wstępne.
 5. W sprawach związanych z prenumeratą czasopisma „Różaniec” prosimy o kontakt w zakrystii. 
 6. W kwietniu dyżur przed popiersiem Św. Jana Pawła II pełniła VI Rodzinna Róża Różańcowa NMP Fatimskiej. Dziękujemy za dbanie o czystość, za troskę o kwiaty i wymianę zniczy. 
  W maju prosimy o opiekę VII Rodzinną Różę Różańcową Św. Jana Pawła II.
 7. W kwietniu modlitwy różańcowe, które odmawiane są w każdą środę, I Piątek miesiąca, I Sobotę miesiąca oraz III Piątek miesiąca prowadziła IV Rodzinna Róża Różańcowa św. Rodziny z Nazaretu. 
  Dziękujemy wszystkim prowadzącym modlitwy.
  W maju prosimy, aby modlitwy różańcowe odmawiane w każdą środę, w I piątek miesiąca, I sobotę miesiąca oraz w każdy II piątek miesiąca poprowadziła V Rodzinna Róża Różańcowa Św. Faustyny Kowalskiej.
 8. W sobotę 8. czerwca odbędzie się XII Diecezjalny Zjazd Rodzinnych Róż Różańcowych w parafii Św. Marka Ewangelisty w Warszawie.
  Serdecznie zapraszamy. Szczegóły podamy w ogłoszeniach za miesiąc. 
 9. Wszystkie osoby, które dopisały się do Kół oraz Róż Różańcowych, a nie mają jeszcze legitymacji proszone są o kontakt ze swoim zelatorem lub ks. Proboszczem.