Wspólnoty Różańcowe


Ogłoszenia
24 września 2023
ostatnia niedziela miesiąca

spotkanie
Kół Żywego Różańca
Rodzinnych Róż Różańcowych
i Apostolatu Margaretka

 

 1. Intencja papieska Apostolstwa Modlitwy — październik 2023

  Za Synod :
  Módlmy się za Kościół, aby na wszystkich poziomach przyjął postawę słuchania i dialogu jako styl życia, pozwalając prowadzić się Duchowi Świętemu ku peryferiom świata.

 2. Przypominamy o zmianach tajemnic od niedzieli 1 października.
  Osoby, które odmawiają pierwsze tajemnice Radosne w danym miesiącu odmawiają również modlitwy wstępne (Wierzę w Boga, Ojcze nasz, 3 x Zdrowaś MarioChwała Ojcu).
 3. Prosimy zelatorów o przypomnienie wszystkim członkom swojej Róży jaką tajemnicę w tym miesiącu powinni rozważać, pamiętajmy zwłaszcza o osobie, która rozważa I Tajemnicę Radosną, aby odmawiała codziennie modlitwy wstępne.
 4. W sprawach związanych z prenumeratą czasopisma „Różaniec” prosimy o kontakt w zakrystii. 
 5. We wrześniu dyżur przed popiersiem Św. Jana Pawła II pełniło V Koło żywego Różańca pw. Św. Faustyny Kowalskiej. Dziękujemy za dbanie o czystość, za troskę o kwiaty i wymianę zniczy. 
  W październiku prosimy o opiekę VI Koło Żywego Różańca, pw. Św. Joanny .
 6. We wrześniu modlitwy różańcowe, które odmawiane są w każdą środę miesiąca, I Piątek miesiąca, I Sobotę miesiąca oraz III Piątek miesiąca prowadziła IV Koło Żywego Różańca, pw. Św. Stanisława Kostki. Dziękujemy wszystkim prowadzącym modlitwy.
  W październiku ze względu na Nabożeństwa Październikowe modlitwy będą prowadzone według ustalonego grafiku.
 7. Wszystkie osoby, które dopisały się do Kół oraz Róż Różańcowych, a nie mają jeszcze legitymacji proszone są o kontakt ze swoim zelatorem lub ks. Proboszczem.
 8. Zachęcamy do udziału w VII NOCNEJ DRODZE RÓŻAŃCOWEJ, w nocy z 6/7 października 2023 r.

  Rozpocznie się o godz. 21:00 uroczystą Mszą św. w Sanktuarium Ojców Pijarów (Siekierki) ul. Gwintowa 3 w Warszawie, po której uczestnicy wyruszą na pielgrzymi szlak ulicami Warszawy. Zakończenie będzie ok. godz. 8:00 rano, Mszą św. dziękczynną w Parafii MB Pompejańskiej ul. Myśliborska 28 w Warszawie. 
  Więcej informacji tutaj.