Wypominki Listopadowe

WYPOMINKI LISTOPADOWE
Listopad 2021

Czytane w całości
w niedziele listopada o godz. 17:15

W ostatnim tygodniu listopada przed Mszą św. wieczorną o 17:30:

w poniedziałki, środy i piątki 
CZĘŚĆ I tutaj

we wtorki, czwartki  i soboty
CZĘŚĆ II tutaj


Módlmy się za zmarłych
Śp.

Prymasów:
 Kard. Augusta Hlonda  Kard. Józefa Glempa
Biskupów:
Bpa Zbigniewa Kraszewskiego  Bpa Stanisława Kędziorę  Abpa Henryka Hosera
Kapłanów
 Ks. Kazimierza Konowrockiego  Ks. Zygmunta Wirkowskiego  Ks. Piotra Urbanowskiego  Ks. Kazimierza Sokołowskiego  Ks. Józefa Kamińskiego  Ks. Jana Andrzejewskiego  Ks. Dariusza Wieczorka  Ks. Ryszarda Urbańskiego  Ks. Zbigniewa Wojciechowskiego  Ks. Sławomira Safadera  Ks. Władysława Szymańskiego  Ks. Leszka Kołonieckiego  Ks. Zbigniewa Gaszkowskiego  Ks. Stanisława Marczuka  Ks. Maksymiliana Sowę  Ks. Mariana Rolę  Ks. Stanisława Kanię
 poległych w obronie wiary i Ojczyzny, ofiary powstań narodowych, pomordowanych w obozach zagłady, za wychowawców, nauczycieli, katechetów,
zmarłych dobroczyńców, budowniczych i fundatorów tego kościoła, członków wspólnot religijnych naszej parafii 
za zmarłych, którzy niedawno odeszli z naszej parafii: 
 Mieczysławę Kowalczyk  Kazimierza Rowickiego  Juliana Genco  Andrzeja Zycha  Henryka Jarząbka  Wiesława Techmańskiego  Zdzisławę i Tadeusza Wyszomirskich  Zofię Szulim  Stanisława Klagę  Mariana Maciejewskiego  Ryszarda Maciejewskiego  Jadwigę Wrzosek  Andrzeja Ptaszyńskiego  Józefę Koc  Władysława Rdzanka  Gustawa Klamczyńskiego  Andrzeja Napłoszka  Annę Sukiennik  Andrzeja Zakrzewskiego  Barbarę Kietlińską  Zbigniewa Nowakowskiego  Alinę Biedrzycką  Jana Iwańskiego  Andrzeja Andrzejewskiego  Edwarda Danaja  Włodzimierza Chrząszcza  Zygmunta Galickiego  Andrzeja Grzywacza  Ryszarda Opalacha  Stanisławę Gawek  Zdzisława Birka  Jerzego Wygonowskiego  Zenona Kaszczuka  Barbarę Ludwiniak  Grażynę Rogalską  Zbigniewa Reka  Bogumiła Olewnika  Leokadię Jóźwiak  Elżbietę Złotkowską  Jerzego Mocarskiego  Helenę Kiersnowską  Janinę Dąbrowską  Genowefę Szlak  Jana Rękawka  Wacława Szymanowskiego  Urszulę Stefankowską  Elżbietę Gałaguz  Irenę Papiernik  Elżbietę Stojecką  Władysława Grodzkiego  Mariannę Maciążek  Kazimierza Krzemińskiego  Tomasza Łuniewskiego  Mariannę Jarczewską  Michalinę Bajbert  Mariannę Kalicką  Krzysztofa Żochowskiego  Janinę Kostrzewa  Jana Wrzoska  Władysława Rębowskiego  Lucjana Gawkowskiego  Jadwigę Zalewską  Janusza Bałdygę  Marka Jamiołkowskiego  Janinę Kocwa  Sabinę Arczewską  Józefa Ładosza  Henrykę Tomczuk  Bartłomieja Kłosowskiego  Jerzego Chmurzyńskiego  Stanisława Dyktyńskiego  Romana Maliszewskiego  Bernarda Boruca  Janinę Pazio  Michała Boreczko  Janinę Grzegorzewską
za wszystkich wiernych zmarłych:
 Jana, Jerzego, Wiktora, Emilię i Wiktora Śliwka, Annę, Czesława, Aleksandra, Zofię, Andrzeja, Józefę, Annę i Stanisława Filipowicz, Henryka, Marię, Mariana, Leona, Andrzeja, Józefę, Marię, Teresę, Marię i Ludwika, Anastazję i Kazimierza, Rozalię, Elżbietę, Brunona i zmarłych z rodziny Kowalskich i Kożuszków,
 Helenę i Bolesława Sędków, Józefę i Ludwika Urban
 Juliana Krzywaka
 Jana i Marię Przybysz, Mariana i Czesławę Jadacką, Jerzego i Irenę, Wincentego i Teresę Przybysz
 Wojciecha, Annę i Stanisława Powała, Jana, Stefanię i Juliana Wardak
 Czesława Jędrysiaka, Mariannę i Zdzisława, ich rodziców oraz zmarłych z rodziny Stolarczyków,
 Stefana Kura, Aleksandra i Olgę Bełkowskich, zmarłych z rodziny Kurów i Kaliszów
 Czesława Bancerza; zmarłych z rodziny Bancerzów, Poruczników, Stelmaczonków, Bazylewiczów; Wiesławę Nieciecką, zmarłych z rodziny Niecieckich i Kurków, Ewę i Bazylego Bednarczyków, Irenę Sumińską 
 oraz za wszystkich zmarłych w czyśćcu cierpiących
 Wojciecha Puławskiego, Genowefę i Władysława Żak, Teresę Nowakowską, Annę Przeździecką
 zmarłych z rodziny Bogumiłów i Parysów
 z rodziny Wrzosków i Świnarskich
 Annę Wójcik oraz zmarłych z rodziny Wójcików, Cioków i Sobolewskich, Stanisława Ołdaka, Halinę i Henryka Laskowskich
 Witolda, Barbarę, Mariannę i Władysława oraz zmarłych z rodziny Puławskich, Irenę, Mieczysława i Zofię oraz zmarłych z rodziny Chmielewskich i Radziów, Mieczysława i Jadwigę Kucińskich, Witolda Sosnowskiego i dziadków
 Teodozję i Tadeusza, Annę i Czesława Kiełków, Aleksandrę, Aleksandra, Ewę i Waleriana Gajewskich
 Barbarę, Zofię, Krystynę i Teofila Kietlińskich, Irenę i Tadeusza Składanowskich
 Helenę Michalską, Józefa i Andrzeja Sosnowskich, Danielę, Stanisława, Wiktora i Dominika Wilgosów oraz zmarłych z rodziny Waś i Sosnowskich
 Wiktorię i Zygmunta Przybysz, Feliksę Gołębiewską, Jana i Marię Kacprzyk
 Szczepana, Sławomira, Helenę i Jana Danaj, Bronisławę i Tomasza oraz zmarłych z rodziny, Danajów, Ciszewskich i Wójcików
 zmarłych z rodziny Zawistowskich i Sierotów
 Reginę i Czesława Roguskich, Wojciecha Woźnicę, Basię i Bogusława Chendoszków, Ewę Seremak, Józefa Gumiennego oraz samotnie konających samobójców
 Jana i Władysławę Rzempołuch, Władysława, Zofię i Franciszka Bucznych
 Marka i Henryka Zadrożnych
 Izabelę i Stanisława, Marię i Jana Właszczuk, Apolonię i Władysława Rosłonów
 Zofię i Zbigniewa Gurtat, Krystynę Kurkowską oraz zmarłych z rodziny Wydrów, Gurtatów, Kurkowskich i Kozłowiczów
 Stefana, Genowefę i Tadeusza Rogalów, Lucynę i Jacka Rudników, Tadeusza Królika
 Wiesława Elcesera, zmarłych z rodziny Elceserów, Antoninę i Michalinę Bożyk oraz zmarłych z rodziny Bożyków
 Jerzego Karwackiego i jego rodziców, Jana Brzostka oraz zmarłych z rodziny Brzostków
 Feliksa i Genowefę Szlaków
 Mariannę i Halinę Sobczak, Aleksandra i Annę Czajkowskich oraz zmarłych z rodziny Czajkowskich, Sobczaków, Malinowskich i Wojdów
 Mariannę, Janinę, Stanisława, Janusza - Tadeusza Urbańskich, Henryka Wysockiego
 Mariannę, Jana, Józefę i Feliksa i Rozalię Urbanowskich, Henryka i Ewę Śliwowskich, Kazimierza Kulasińskiego, Karolinę, Ryszarda i Grzegorza oraz zmarłych z rodziny Kilańskich, Katarzynę Biegaj
 Mariannę, Jana, Józefę i Piotra Budków, Tadeusza, Władysławę i Wacława Gnich, Helenę i Zbigniewa Kosińskich, Karola, Ludwikę i Mariannę Rutkowskich
 Stefana, Piotra, Stanisława, Ryszarda, Stefanię, Bogdana, Ryszarda i Joannę
 Artura, Czesława, Weronikę i Jana Urbaniaków, Antoninę i Józefa Jusińskich
 Jana i Helenę Drab oraz Henryka i Helenę Romanowskich i ich rodziców
 Matyldę Wawer
 Annę i Władysława Gańko
 Tadeusza Rukata, zmarłych z rodziny Okońskich oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
 Mirosławę i Zygmunta Woźniaków, zmarłych z rodziny Niemyjskich i Woźniaków
 Jana i Genowefę Kucharczyk i ich rodziców
 Jerzego Mocarskiego, Franciszkę i Józefa Napłoszków, ich rodziców oraz Stanisławę Sopińską
 Danielę i Henryka, Aleksandrę i Tomasza Król, Aleksandrę i Bolesława Roguskich, Mariannę i Jana Kupców, Zofię i Tadeusza Miazga, Wojciecha, Janinę i Lesława Lubowieckich, Katię i Kostę Jugrew
 Antosia Lasockiego, Teresę, Krystynę i Henryka Lasockich, zmarłych z rodziny Lasockich i Stefańskich, Zofię i Wiktora Magielewskich, ich dzieci Edmunda, Zdzisława i Eugeniusza oraz zmarłych z rodziny Magielewskich i Rytelów, Helenę i Stanisława Błaszczyków, Janinę i Wacława Szymańskich, Leokadię Błaszczyk, Józefa Niepiekło, zmarłych z rodziny Niepiekło oraz Antoniego i Stefana Pełszyków
 Kazimierza, Piotra i Beatę Krzemińskich oraz zmarłych z rodziny Krzemińskich i Ludwiniaków
 Stefanię i Kazimierza Szymanowskich
 Elżbietę Gałaguz, jej rodziców Anielę i Józefa Dudzińskich, Mariannę i Czesława Gałaguz
 Anielę Kosmanowicz, Zofię Wolną, Weronikę Wyrzykowską, Helenę Lubelską, Jadwigę Osińską, Michalinę Szyszko, Marię Bazylewicz, Krystynę Kos, Zofię Rybałtowską, Michała Mazura, Janinę Bakun, Andrzeja Pilewskiego, Barbarę Rogala, Jadwigę i Mariana Mandziaków, Grzegorza Borensztajna, dzieci nienarodzone oraz zmarłych z rodziny Radzińskich, Bobrukiewicz, Mańk i Maciołków
 Halinę Bujalską, Mariannę, Władysława, Hannę i Wacława Balcerak, Mariannę i Sylwestra Jeżyńskich, Grażynę i Juliana Czerwińskich
 Barbarę, Jadwigę i Franciszka Chojeckich, dziadków Chojeckich i Mieścickich, Stefanię i Wincentego Adamiec, dziadków Budzyńskich i Adamców, Jamesa Esbranda
 Leokadię i Stefana, Edwarda i Mieczysława Danaj, zmarłych z rodziny Dębkowskich i Danajów
 Honoratę, Władysława i Teresę Błaszczak, Mariannę i Zdzisława Gnich oraz zmarłych z rodziny Błaszczaków i Gnichów
 Wacława Szymanowskiego, zmarłych z rodziny Szymanowskich, Żelazowskich i Jasińskich
 Stefana Wąsowskiego i zmarłych z rodziny Wąsowskich, Szymanowskich i Świętochowskich
 Mariannę Maciążek, Stanisława, Stefana i Weronikę Rutkowskich
 Stanisławę i Eugeniusza oraz zmarłych z rodziny Szymańskich, Zielińskich, Pawińskich, Stefańskich, Marię Buczek
 Tadeusza i Kazimierę Ksionków, Mariana i Jana Stelmach
 zmarłych z rodziny Wiklińskich, Pałasińskich, Bruszewskich, Wójcików i Koronków
 Eugenię i Jerzego Plasota, ich rodziców, dziadków i rodzeństwo, zmarłych z rodziny Plasota, Hornung, Chęcińskich, Langner, Sitarczuk, Nowaków, Rosłonów, Oleksiak, Filipczak, Berskich, Olewicz, Musielik, Orych, Suchockich, Rozbickich i Wójcików, Jana Krawczykowskiego, zmarłych z rodziny Krawczykowskich, Sapierzyńskich, Sierpińskich i Gęsickich, Kazimierę i Stefana, Józia i Czesława Piwko, Celinę Skonieczną, zmarłych z rodziny Skoniecznych, Piwko, Mikuli, Dąbrowskich i Kacprzaków, Henrykę i Romana Komorków, ich syna Henryka, zmarłych z rodziny Komorek, Sajdek, Kozłowskich, Borowych, Potyra i Czarniaków, Genowefę i Stanisława Kostrzewów, Lucynę Rogala, zmarłych z rodziny Rogalów, Kostrzewów, Szewczaków, Smoderek, Zawadzkich, Byk, Władysława Rdzanka, Jarosława Wolskiego, Elżbietę Orych, Krzysztofa, Józefa i Kazimierza Chęcińskich, zmarłych z ich rodzin, ks. Zygmunta Wirkowskiego, za dzieci nienarodzone i za dusze w czyśćcu cierpiące
 Andrzeja Ptaszyńskiego, Mariannę, Tadeusza, Zbigniewa i Wojciecha Olszewskich, Adama i Rozalię Michlewicz, Helenę, Ewę i Karola Ptaszyńskich
 Annę Perzanowską, Stanisława i Władysława Banaszków, dziadków Banaszków i Dąbrowskich
 Eugenię, Witolda, Zofię i Kazimierza Lewczuków, Zofię, Jana i Kazimierza Flisiuk, Zofię, Stanisława i Waldemara Bojar, Stefanię i Stanisława Byszewskich, zmarłych z rodziny Zawistowskich, Białoszewskich, Kulasińskich, Byszewskich, Dawidczuków i Czyżów
 Leokadię i Feliksa Florków oraz zmarłych z rodziny Florków i Mołdochów
 Mariannę i Wawrzyńca, Rozalię, Halinę, Jana, Michalinę i Bronisława Szczapa, Annę i Franciszka Kłębków, Annę Ognik, Adama Sobolewskiego oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
 Leokadię, Stefana i Edwarda Danajów
 Karolinę i Józefa Kucharków
 Halinę, Henrykę, Mariana i Tadeusza Oniśk
 Irenę i Wacława Wrzosków
 Andrzeja Zycha oraz za rodziców Zychów i Kuflów
 Lilianę Gastoł
 Stanisława, Franciszka, Antoniego i Marię Krzyśków
 Czesława Maciążka
 Zofię i Roberta Korzeniewskich, za dusze w czyśćcu cierpiące
 Mariannę, Henryka, Zofię i Józefa Chacińskich
 Annę i Jana Lachów
 za dusze w czyśćcu cierpiące
 Aleksandrę, Jana, Mariannę, Stanisława, Rozalię i Feliksa Klimkiewicz
 Helenę, Mariannę, Piotra i Mariannę Szczepanik
 za dusze w czyśćcu cierpiące
 Jana, Mariannę, Franciszka i Zdzisława Golaska
 Jana Michalskiego i jego rodziców
 Honoratę i Kazimierza Czajków
 Annę Okołowicz
 Stefana Roguskiego, zmarłych z rodziny Roguskich i Wyszołmierskich
 zmarłych z rodziny Stepnowskich, Piotrowskich i Żochowskich
 Zygmunta i Marka Jamiołkowskich
 Władysława i Annę Rawów
 zmarłych z rodziny Rawów i Jamiołkowskich
 Stanisława, Jadwigę i Józefa Jaszczołtów
 Marię i Wacława Łempickich
 Kazimierza Twarowskiego jego rodziców i rodzeństwo
 zmarłych z rodziny Jaszczołtów, Twarowskich, Olszewskich i Kosińskich
 Kazimierza Niemyjskiego i Małgorzatę Szroder
 Edwarda Lewandowskiego i jego rodziców
 Stanisława, Cezarię i Tadeusza Stefaniuków
 Stanisława, Helenę i Tadeusza Piekutów
 Stanisława, Stefana i Genowefę Wojtyrów
 Franciszka i Helenę Tyszków
 Stanisławę i Krzysztofa Zdunków
 zmarłych z rodziny Mołczanow, Wygonowskich
 Jerzego Wygonowskiego
 Marka, jego rodziców, Zofię i Henryka Tymińskich
 Władysława i Jadwigę, Mieczysława i Jadwigę Grodzkich
 Wiktorię, Zygmunta i Jerzego Jeziorskich
 Józefę i Stanisława Białków
 Krzysztofa, Krystynę, Stanisława Żochowskich
 Zofię, Kazimierza i Tadeusza Wojtaszek
 zmarłych z rodziny Wojtaszków, Janasów, Sobolów i Nasiłowskich
 Mariana Żelazowskiego
 zmarłych z rodziny Żelazowskich, Skarżyńskich, Górskich i Roguskich
 Mieczysławę Kowalczyk
 Janinę Pełszyk, Jerzego Baczyńskiego
 Teofila i Annę Łupińskich
 Zbigniewa, Alinę i Mieczysława Kowalczyków
 Ks. Mariana Piotrowskiego
 Franciszka, Paulinę, Reginę, Stanisława, Tadeusza, Sławomira, Kazimierza, Władysława i Aleksandrę Piotrowskich
 Ignacego, Janusza, Mariannę, Macieja, Krystynę, Władysława, Stefanię, Janinę, Marka i Jana Zawadzkich
 Franciszka i Balbinę Krajewskich
 Stanisławę i Mariana Sieradzkich
 Eleonorę i Wacława Rudników
 Genowefę, Leonarda, Jakuba Mikułanów
 Antoninę Piróg
 Sabinę, Ignacego i Grzegorza Zalewskich
 zmarłych z rodziny Zawadzkich, Piotrowskich, Sieradzkich i Mikułanów
 Bernarda, Stanisława, Tomasza, Weronikę i Janinę Tomasińskich
 Ryszarda Figla
 Jadwigę Kaliszewską
 Friedmanna Weigle
 Władysławę, Jerzego, Zbigniewa i Janusza Pełków
 Hieronima, Wincentę, Tadeusza, Jana i Helenę Boćkowskich
 Feliksa, Mariana i Stanisława Falkowskich
 Wiesława Ankuda
 Mariannę, Irenę, Stanisława, Antoniego, dziadków z rodziny Godlewskich i Jaźwińskich
 Janinę i Mariana Michalskich
 Edwarda Rutkowskiego
 zmarłych z rodziny Rutkowskich i Michalskich
 Sabinę i Feliksa Dubasów
 Mariannę, Jana i Danutę Rzemienieckich
 Melanię i Józefa Walentynowiczów
 ks. Cypriana Łozowskiego
 Teresę i Józefa Kalinowskich
 Mariannę i Franciszka Wierzbów
 Stefanię, Henryka, Jana i Alfreda Kałuskich
 zmarłych z rodziny Waś i Omilion
 ks. Mariana, jego rodziców Jadwigę i Eugeniusza Olszewskich i Czesławę Rogulską
 zmarłych z rodziny Kostrów
 Barbarę Żewko
 Józefa, Janinę, Jana, Agnieszkę Anielę, Jana, Stanisława i Mariana Kolanów, Jana, Katarzynę, Józefa, Stanisława, Czesława, Marię, Grażynę i Urszulę Żurek, Jana, Czesława, Katarzynę, Balbinę i Wojciecha Drzazgów, Eugeniusza, Kazimierza i Zofię Maciołków, Franciszkę, Michała Jana, Katarzynę, Marię, Genowefę, Józefę, Jana, jego żonę i Józefa Małków, Annę, Marię i Jana Bisów, Stanisława, Zofię i Franciszka Karnat, Zofię, Piotra i Franciszka Miazgów, Kamila Wojtaka, Jana i Helenę Konior, Józefa Stręka, Stanisławę Rainer, Mieczysława Urbanika, Genowefę Stępień, Franciszka Piechę, Mariana Grubę, Annę Reichert, Ks. Józefa Wilka, Stanisława Czyrny, Pawła Sieka, Stanisława Herudzińskiego, Mariannę i Ryszarda Boćko, Jana i Marię Puchalskich, Rozalię Niemiec, Czesława, Władysława i Janinę Kudyba, Jana Członkę, Mariannę Karbarz, Halinę Kapusta, Bronisława Górecznego, poległych w obronie Ojczyzny
 Andrzeja Polaka, Helenę i Kazimierza Cuch 
 Wojciecha Wysockiego
 Andrzeja Śniegockiego
 Zosię Wyszadko
 Mieczysława Boruckiego
 zmarłych z rodziny Ślesińskich, Późniewskich
 Krystynę i Krzysztofa Majchrów
 Henryka, Ryszarda, Marka, Stanisława, Eugenię, Lucynę i zmarłych z rodziny Grzeszków, Korzepów, Kleczyńskich, Ruchałów, Bajnów i Komosów
 Czesławę, Aleksandrę i Ryszarda Kusiaków
 Eugenię Świdzińską
 Barbarę Cichocką
 zmarłych z rodziny Kusiaków, Choromańskich i Demiańczuków
 Kazimierza Chojnowskiego jego rodziców i rodzeństwo
 zmarłych z rodziny Jankowskich Czarniawskich i Sokołowskich
 Zbigniewa Cioka i zmarłych z rodziny Cioków
 Helenę i Stefana Ogonowskich
 Romualdę i Henryka Bartkowiczów
 Ryszarda Sieradzińskiego, jego rodziców, Antoninę i Jerzego Zasiewskich
 Halinę, Jana i Beatę Godowskich
 Bronisławę, Stanisława i Wiesława Ciszewskich
 Zygmunta, Zofię i Józefa Biesiadów
 Mariannę, Jana i Stanisława Łempickich
 Piotra Grużewskiego
 Wiesława Polewaczyka, jego rodziców i rodzeństwo
 Annę i Józefa Małczaków i ich rodziców
 Helenę i Jana Dąbrowskich i ich rodziców
 Marię i Zdzisława Kurów
 zmarłych z rodziny Dubasów i Rzemienieckich
 Helenę i Jana Góralów i zmarłych z rodziny Góralów
 Wacławę, Stanisława i Zbigniewa Grudziążów i zmarłych z rodziny Grudziążów
 Helenę i zmarłych z rodziny Adamczyków
 Elę i zmarłych z rodziny Jarczyńskich
 Zdzisława Kornasa
 Helenę i Henryka Stanisławskich
 Tadeusza Sosnowskiego
 Czesława i Juliana Brodzików
 Czesławę, Stefana i Zdzisława Więchów
 Bogumiła Kowalskiego
 Jadwigę i Stefana Wilków
 Wacława Szulima
 Jana i Genowefę Kacprzaków
 zmarłych z rodziny Truchlów, Walczuków i dziadków Suchcickich
 Zofię i Romana Godlewskich
 Władysławę i Bronisława Kleszczewskich
 Józefa i Helenę Michlewiczów
 Mariusza Sawickiego
 Bogumiłę Puławską
 Józefę i Jana Poredów
 Kazimierza i Genowefę Ejników
 Genowefę Malinowską
 Mariana Poredę
 Janinę i Grzegorza Puławskich
 Stefanię i Franciszka Czosneckich
 Janinę i Mieczysławę Perepeczo
 Anię Świątek
 zmarłych z ich rodzin, dzieci zmarłe przed narodzeniem oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 Tatianę, Aleksandrę, Sergieja, Marię, Adama, Aleksandra i Barbarę i zmarłych z rodziny Boguszewiczów
 Olgę, Bronisławę, Antona, Wiktora i Michała Draczanów
 Michała Kostiuczenko
 zmarłych z rodziny Draczanów, Boguszewiczów i Kostiuczenków
 Irenę, Benedykta, Wiesława i dziadków Techmańskich i dziadków Góralów
 Pawła-Franciszka i Władysława Rudników
 zmarłych z rodziny Rudników i Kokoszków
 Helenę i Jana Komorów
 Stanisławę i Lucjana Godlewskich, Ks. Piotra Pawlukiewicza, Elżbietę Kowalczyk
 Franciszkę i Franciszka Gąsiewskich
 Rozalię, Mariannę, Weronikę, Józefa i Władysława Gąsiewskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące i wszystkie dzieci nienarodzone
 Jerzego, Stanisława i Stanisławę Śliwińskich
 Julię i Piotra Aniołkowskich
 Reginę i Stefana i zmarłych z rodziny Sienickich
 Danutę i Tadeusza i zmarłych z rodziny Ezmanów
 Hannę Tarapatę
 Jolantę i Mariana Rybałtowskich
 zmarłych z rodziny Rybałtowskich i Kurowickich
 Annę i Tadeusza Plaskotów
 Władysławę, Jana i Marka Napłoszków
 Bronisławę i Adama Sikorów
 Stefanię i Władysława Ciubaków
 Małgorzatę i Tadeusza Osieckich
 Stanisława i Bogusława Podlesiów
 Władysława, Genowefę, Jana i Edwarda Ołdaków
 Piotra, Czesława i Stefana Sztajerwaldów
 Jadwigę, Stefanię i Stanisława Dziechciarskich
 Stanisławę, Lucjana i Józefa Szymańskich
 Janinę i Edwarda Turlejów
 Teresę Szulim i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
 Kazimierza, Jana, Genowefę, Eugeniusza i Wierę Niemyjskich
 ks. Stanisława Kurka
 Leokadię i Jana Kryńskich
 Helenę, Zofię i Henryka Dobrogowskich
 Tadeusza, Stanisława i Annę Moczulskich
 Adama Gnatowskiego
 Anielę i Ignacego Grzybowskich
 Czesławę i Jana Kulczakowiczów
 Zbigniewa Cioka i zmarłych z rodziny Cioków
 Eugenię i Czesława Pogorzelskich
 Stanisława, Janinę i Czesława Pieńkowskich
 Janinę i Lucjana Rutkowskich
 zmarłych z rodziny Pogorzelskich, Toczyskich i Gałązków
 Felicję i Józefa Głuchowskich
 Krystynę Ponarską, Stanisława Baltaziuka
 Barbarę, Aleksandrę i Wincentego Kłusków
 Mariannę i Stanisława Puścionów
 Władysławę i Władysława Zielińskich
 Józefę i Feliksa Chałupków
 Franciszka Chojnackiego
 Józefę i Józefa, Zygmunta, Annę i Tadeusza Zielińskich
 Kazimierza, Mariana, Feliksa, Kazimierę, Wandę i Mirosława Chojnackich
 Feliksę Nowosielską
 dawcę przeszczepionego organu i wszystkich zmarłych z rodziny Zielińskich, Chojnackich i Chałupków oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 Stanisława i Janinę, Wiesława, Władysława i Feliksę Krzywdów
 Józefa i Mariannę, Ryszarda, Danielę, Józefa i Wiesława Piekartów
 Halinę i Pawła Bregułów
 Mieczysławę i Karola Dziudziek
 zmarłych z rodziny Piekartów, Krzywdów i Dziudziek oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 Mariana i Jadwigę Bardadynów
 Stefana Kura
 Janinę Kowalewską
 Witolda Pileckiego, żołnierzy wyklętych, dzieci nienarodzone oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 Janinę Kowalską
 Edmunda Skibę
 Pawła Rozbickiego
 zmarłych z rodziny Wrzosków i Świnarskich
 ks. Zygmunta Wirkowskiego, ks. Jana Andrzejewskiego, ks. Kazimierza Konowrockiego
 Anastazję, Andrzeja i Ludwika Mirkowiczów
 Franciszka Turos
 Stanisława Jóźwika
 Anielę i Stanisława Grabskich
 Edmunda Świątkowskiego i jego rodziców
 Halinę i Jana Rutkowskich
 Mirosława Orycha
 Feliksę i Władysława Rutkowskich
 Ryszarda Rutkowskiego
 Helenę i Józefa Rudnickich
 Romana Wiśniewskiego
 Janinę i Aleksandra Stańczuk
 Teresę Szymanek
 Edwarda Opęchowskiego
 zmarłych z rodziny Czarnomskich i Mrozów
 Tadeusza Stańczuka
 Weronikę i Jana Klimków
 Henryka Nowaka
 Stefanię i Piotra Sławińskich
 Józefę Bojko z rodziną
 Wandę Artych
 Michała i Alicję Tarkowskich
 Mariannę Tabor
 Zbigniewa, Mirosława, Józefę i Władysława Kopików
 Bronisławę i Aleksandra Jaworskich
 Ryszarda Listwona
 Helenę i Jana Zychów
 Stanisława Denisa
 Stanisławę i Stanisława Baniów
 Stefana, Tadeusza Niewiarowskich
 Artura i Barbarę Leszczyńskich
 Bronisławę i Stanisława, Mariana i Władysławę Wnuków
 Eligiusza, Helenę i Antoniego Sierotów
 Stanisławę i Piotra Olszewskich
 Stefanię i Piotra Kurów
 Zofię Janus
 Wandę i Jana Gumiennych
 Czesławę i Czesława Szulimów
 Mariannę i Józefa Gumiennych
 Celinę Dąbkowską
 dusze w czyśćcu cierpiące
 Henrykę i Stefana Marcinkiewiczów
 zmarłych z rodziny Marcinkiewiczów i Kowalskich
 Jadwigę, Aleksandra, Ludwika, Julię, Mieczysława, Kazimierę, Józefa, Feliksę, Leokadię i Stanisława
 Stanisławę i Stefana Gumiennych
 Jadwigę, Stanisława i Wacława Zalewskich
 Annę Gomulską
 Mariannę i Stanisława Wydryszków, ich córkę Janinę Dzięcioł
 Janinę i Aleksandra Kowalskich, ich syna Jana
 Apoloniusza i Antoniego Kowalskich
 za dziadków Kowalskich, Kaczmarskich i Wydryszków
 Kazimierę i Władysława Rzempołuchów
 Tadeusza Godlewskiego
 Czesława Kamińskiego
 zmarłych z rodziny Godlewskich, Kamińskich, Łuniewskich i Kruków
 Waldemara Bartoszewskiego, jego rodziców i rodzinę
 Michalinę i Juliana Godlewskich i zmarłych z ich rodzin
 Mariannę i Antoniego Kraszewskich i zmarłych z ich rodzin
 Genowefę i Kazimierza Dąbkowskich
 zmarłych z rodziny Dąbkowskich i Nienałtowskich
 Jana, Marię i Jana Sobiewskich
 zmarłych z rodziny Sobiewskich i Tartaczuków
 Tadeusza, Genowefę i Franciszka Gołębiewskich
 zmarłych z rodziny Gołębiewskich i Sobieszczańskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 zmarłych z rodziny Banaszków, Zawyszów, Masłów i Wiśniochów
 Teresę i Władysława Bulików
 Barbarę Konopkę
 Jerzego, Jana i Wacławę Grączewskich
 Henryka i Jerzego Kuszelewiczów
 Annę i Antoniego Konopków
 utracone dziecko Anny i Marcina
 Józefa, Henrykę, Ewę i Stanisława Zalewskich i zmarłych z rodziny Zalewskich i Kosowskich
 Tadeusza, Wacława, Władysławę i Barbarę Gnichów
 Jana i Mariannę Budków
 Stanisława i Feliksa Łuczyków
 Tadeusza i Michała Kamińskich
 Wincentego i Kazimierę Świerczyńskich
 Karola, Ludwika i Mariannę Rutkowskich
 Grażynę i Lucjana Markiewiczów
 Józefę, Patapiusza i Piotra Hej
 Jana i Danutę Kiesiów
 Zbigniewa i Helenę Kosińskich
 Stanisława i Kazimierę Nowakowskich
 Szymona i Janinę Rycielskich
 Bogumiłę Rudiak
 Jana Nozderko i jego rodziców
 Stanisławę i Aleksandra i za dziadków Floryszczyków
 Władysławę i Władysława
 Stanisława Bancerza i jego rodziców Sabinę i Aleksandra i zmarłych z rodziny Bancerzów
 Mariana Rudnika i jego rodziców oraz Amelię i Pawła Sztajerwaldów
 Teresę i Jana Krasuskich i ich rodziców
 Tomasza, Lucjana, Zofię i Helenę Łuniewskich
 Mieczysława, Anielę i Janinę Złotkowskich
 Danielę i Stanisława Skotnickich
 zmarłych z rodziny Skotnickich, Białeckich, Śliwów, Jagiełłów, Szotów, Słowików, Borkowskich i Gontarzów
 Zofię, Kazimierę, Wacława, Janinę, Józefa i Stanisława Kowalczyków
 Mieczysława, Jerzego, Jadwigę i Stanisława Tyszkiewiczów
 Wandę, Zdzisława, Antoniego, Stanisława, Jana i Leopolda Lipka-Kozanka
 Genowefę i Ryszarda Parysów
 Franciszka i Andrzeja Robaków
 Ewę Kałuską i jej rodziców
 Tadeusza i Mariannę, Jana i Paulinę Lenkiewiczów
 Władysława Porucznika, Krystynę i Kazimierza Stpiczyńskich
 zmarłych z rodziny Redłowskich, Potajałło, Bieńkowskich
 zmarłych z rodziny Niewiadomskich i Pliszków
 Irenę Papiernik
 Janinę, Andrzeja i ks. Wiesława Kalisiaka
 Helenę i Jana Dołęgowskich
 Jerzego, Helenę i Edmunda Krajewskich
 Bogumiłę Lendzion
 Stanisława, Helenę i Franciszka Stańczaków
 Mieczysława, Lidię i Wacława Kruków
 Mieczysława Ludwiniaka
 zmarłych z rodziny Romanowskich, Wilgatków i Baltaziuków
 zmarłych z rodziny Mąków, Skarżyńskich i Darasewiczów
 Eugeniusza Żaka i zmarłych z rodziny Żaków
 Aleksandrę, Stanisława i Bożenę Pyzów
 Janusza Banaszka
 zmarłych z rodziny Jarzębskich, Siemaszków, Boukanisów i Jagiełłów
 Janinę Kostrzewę
 Stefanię i Józefa Górków
 Andrzeja, Krystynę i Kazimierza Rutów
 Piotra Sądela
 Czesława Sikorę
 zmarłych z rodziny Romanowskich i Wilgatków
 Andrzeja, Rafała, Mieczysława i Irenę Biszków, rodziców Henrykę i Jerzego, zięcia Artura
 Zofię, Stanisława i Henryka Banaszka
 Aleksandrę i Kazimierza Kacprzaka
 Sylwestra Ludwiniaka
 Zuzannę Wiącek
 zmarłych z rodziny Wiącków
 Stefana Błaszczyka i zmarłych z rodziny Błaszczyków i Szopów
 Genowefę i Aleksandra Leszków
 Jana Kuraka jego rodziców, siostrę Anielę, Mariannę i Wojciecha Radziszewskich
 Robusia Wójcika
 Wiesława, Mariana i Janusza Radomskich
 zmarłych z rodziny Radomskich i Gawrysiów
 Władysławę i Wacława Jadków
 Mariannę i Czesława Golisów
 zmarłych z rodziny Golisów i Maciaków
 Włodzimierza Szarego
 zmarłych z rodziny Szarych i Dziedziców
 Kazimierza i Mariannę Gołębiewskich
 Jana, Marię i Władysławę Przybysz
 zmarłych z rodziny Kamińskich, Błaszczaków, Gołaszewskich i Gumkowskich
 Michała, Pawła i Jana Andrasików
 Jana Szulima
 Krzysztofa i Annę Teodorowicz
 Halinę i Stanisława Grabowskich
 Irenę i Jana Żebrowskich
 Anielę, Aleksandra i Andrzeja Jałbrzykowskich
 Alexa Boguskiego
 Helenę i Czesława Smułków
 ks. Lucjana Ładę
 zmarłych z rodziny Królaków, Nawrockich i Graczyków
 Jana Rembelskiego
 Władysławę, Marcina i Józefa Serafinów, Zofię, Kazimierza, Zygmunta, Zbysława i Adama Bisów, Mariannę Gawlicką, Irenę Gryglowską, Blankę i Romanę Lipka, Bronisława, Edwarda, Stanisława i Marię Kozinów, Krystynę i Krzysztofa Pałaszewskich, Mariannę Rączkowską, Stefana Kręta
 Andrzeja, Janinę, Czesława, Edwarda, Weronikę i Antoniego Pazio, Genowefę Gumienną
 Irenę i Jerzego Pankiewicz, Romana Biskupskiego
 Wiesławę Pazio oraz zmarłych z rodziny Paziów i Maliszewskich
 Halinę i Jerzego, Reginę i Witolda Białkowskich, Henrykę i Mariana, Mariannę i Mariana Zdzieborskich, Stanisławę i Antoniego Śmiarowskich, Irenę i Wacława Orzechowskich, Andrzeja Wąsowskiego, Karola Krasieńko, Sabinę Arczewską
 Kazimierę i Mieczysława Radziszewskich, zmarłych z rodziny Radziszewskich oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
 Zdzisława i Janinę Dmowskich, Zygmunta i Stanisławę, Mariana i Barbarę Karczewskich, Stanisławę Sopińską, Wiktorię Olejniczak, zmarłych z rodziny Dmowskich, Karczewskich, Sopińskich i Wąsowskich
 Włodzimierza i Henryka Soszyńskich, Czesławę, Aleksandra i Krzysztofa Frączków, Franciszkę Lubaszka, Ryszarda Kobusa, Marię Skuczyńską, zmarłych rodziców i dziadków z rodziny Soszyńskich i Frączek, Danutę Świtek, Krzysztofa, Piotra, i Kazimierza Słowików, Anielę i Bolesława Prywata
 Joannę i Bolesława Goliszewskich, Józefę Pietrzak, Bogdana Fijałkiewicza oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
 Ryszarda, Grzegorza, Stanisława, Weronikę, Macieja oraz zmarłych z rodziny Mińskich, Błaszczyków, Martyniaków oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
 Alfreda Kiliszka, Stanisława Sadurka oraz zmarłych z rodziny Pieńkosz
 zmarłych z rodziny Bobowików i Kietlińskich
 Henryka Jarząbka, zmarłych z rodziny Jarząbków, Henrykę i Józefa Krupów, ich rodziców i rodzeństwo, Mariannę i Kazimierza Rękawków, ich rodziców i rodzeństwo, Marka, Emilię i Franciszka Konopków, ich rodziców i rodzeństwo, Ryszarda Pobikrowskiego, jego rodziców i rodzeństwo, Jana, Helenę, Jana i Krystynę Bajurskich, Kazimierę i Zenona Piaseckich, zmarłych z rodziny Stachników oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
 Floriana i Bartosza Jusińskich
 Mariannę, Józefę i Stanisława Pietrzaków, Jana, Agnieszkę i Józefa Koszczyńskich, Zdzisława i Aleksandra Waszczuk
 Andrzeja Turka, Krystynę i Jana Zwolińskich, dziadków Kulmów i Wolińskich oraz zmarłych z tych rodzin
 Janinę, Stanisława i Tadeusza Kaflik, Zofię Zduńczyk, Helenę, Zygmunta i Wiesława Świątków
 Ks. Zygmunta Wirkowskiego, Anielę i Jana Balińskich, Janinę i Stanisława Brodzików, Wiesławę i Jacka Matusiaków
 Jolantę, Wiesławę, Stanisławę i Stanisława Dąbrowskich oraz Henryka Zycha
 Barbarę i Mieczysława Ludwiniaków 
 Kazimierza, Zofię i Józefa Godlewskich, Aleksandrę, Mariana i Józefa Wyszyńskich, Stanisławę i Emila Jarosz, Krystynę i Henryka Nasiłowskich, Helenę i Zbigniewa Kosińskich oraz zmarłych z rodziny Wińskich 
 Kazimierza Rowickiego
 Dariusza i Władysława Krasuskich, Irenę i Stanisława Matusiaków oraz zmarłych z rodziny Matusiaków, Mareckich i Paziów
 Mariannę i Karola Pietruszka, Adama Pajewskiego, Małgorzatę Błazałek, Stefana Kamińskiego, Marię, Piotra, Ryszarda i Mariana Grendysów, Teresę Sołowiak, Annę i Mieczysława Białasów
 Irenę Wróblewską, Halinę i Stanisława Mazur, Janinę i Józefa Wróblewskich, Katarzynę Dziudzik, zmarłych z rodziny Wróblewskich, Mazurów i Dziudzików
 Halinę i Eugeniusza, Stefanię i Marcina Zalewskich, Leokadię i Ignacego Kostro, Krystynę Szymczak
 Stefana Kawkę, Ryszarda i Stanisławę Piórkowskich, zmarłych z rodziny Wierzbickich, Burakowskich, Piórkowskich, Ołdakowskich, Chrzanowiczów, Michalaków, Reluga i Ślesińskich
 Urszulę Stefankowską, zmarłych z rodziny Stefankowskich, Helenę i Stanisława Pliwków, Helenę i Kazimierza Cuch oraz wnuczka Andrzeja Polaka
 Stanisława, Wiesława, Bolesławę i Franciszka Niemirów, Janinę, Tadeusza, Józefa i Lucjana Tenderendów, Władysława, Mariannę i Annę Pędzich
 zmarłych z rodziny Arcipowskich i Ziółków
 Jana Wichrowskiego
 za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen

Módlmy się
Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, † daj swoim sługom i służebnicom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, * aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
lub
Boże, Ty pragniesz zbawienia ludzi i hojnie udzielasz przebaczenia † prosimy Cię, abyś za wstawiennictwem Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy i wszystkich Świętych * dopuścił naszych zmarłych krewnych, przyjaciół i dobroczyńców do udziału w wiecznej szczęśliwości.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
lub
Wszechmogący Boże, wysłuchaj nasze modlitwy, które zanosimy z wiarą w Twojego Syna zmartwychwstałego, † i umocnij naszą nadzieję, * że razem z Twoimi wiernymi zmarłymi wszyscy zmartwychwstaniemy.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Witaj Królowo, Matko miłosierdzia,
życie, słodyczy i nadziejo nasz, witaj.
Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy.
Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc
na tym łez padole.
Przeto, Orędowniczko nasza,
one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć.
A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego,
po tym wygnaniu nam okaż.
O łaskawa, O litościwa, O słodka Panno Maryjo!