Wypominki Listopadowe cz. II

WYPOMINKI LISTOPADOWE
Listopad 2023
Część II


Czytane
w niedziele II i IV
o godz. 9:30


W tygodniu:
we wtorki, czwartki i soboty
po Mszy św. wieczornej

Módlmy się za zmarłych:

Biskupów
 Abpa Henryka Hosera  Bpa Zbigniewa Kraszewskiego  Bpa Stanisława Kędziorę
Kapłanów
 Ks. Zygmunta Wirkowskiego  Ks. Kazimierza Konowrockiego  Ks. Jana Andrzejewskiego  Ks. Dariusza Walickiego  Ks. Stanisława Kucia  Ks. Jana Janika  Ks. Krzysztofa Boruckiego  Ks. Marka Łukomskiego  Ks. Henryka Drożdża  Ks. Mirosława Bielawskiego  Ks. Tadeusza Łakomca  Ks. Tomasza Borowskiego  Ks. Janusza Strojnego

 za poległych w obronie wiary i Ojczyzny, ofiary powstań narodowych, pomordowanych w obozach zagłady, za wychowawców, nauczycieli, katechetów,

 zmarłych dobroczyńców, budowniczych i fundatorów tego kościoła, członków wspólnot religijnych naszej parafii
za zmarłych, którzy niedawno odeszli z naszej parafii: 
 Jana Szulima  Krzysztofa Radomskiego  Stanisławę Kawka  Elżbietę Ostrowską  Mariannę Miatkowską  Janinę Roguską  Krzysztofa Bryłę  Romana Ambroziaka  Danutę Pieńkowską  Annę Chmielewską  Mieczysława Grodzkiego  Romana Gańko  Kazimierę Turos  Eugenię Świerżewską  Jerzego Stefankowskiego  Teresę Gaworowską–Radzio  Teresę Skurską  Wiesława Nurkiewicza  Sylwestra Rudowskiego  Mirosławę Żak  Lucynę Marciniak  Zbigniewa Kostrzewę  Stanisławę Kot  Stanisława Jarosza  Stanisława Błaszczaka  Stanisława Kleszczewskiego  Andrzeja Wiśniocha  Celinę Szucką  Wojciecha Frączaka  Leonardę Sałańską  Czesława Dąbrowskiego  Wiesława Piaszczyńskiego  Barbarę Pietrzak  Krystynę Butkiewicz  Marka Wierzbickiego  Wojciecha Marciniaka  Małgorzatę Kruszewską  Kazimierza Szewczuka  Piotra Szulca  Andrzeja Szostaka  Arkadiusza Charlińskiego  Irenę Kulasińską  Danutę Szewczuk  Mariana Iwańskiego  Romana Michalika  Jadwigę Soszyńską  Tadeusza Szczechurę  Janinę Andrasik  Janinę Wilde  Tomasza Tomaszkiewicza  Pawła Sobotkę  Wiesława Strycha  Andrzeja Stolarczyka  Ignacego Boguszewskiego  Stefana Mech
za wszystkich wiernych zmarłych:
 Henryka Jarząbka, Henrykę i Józefa Krupów, Mariannę i Kazimierza Rękawków, Emilię, Franciszka i Marka Konopków, Ryszarda Pobikrowskiego, Jana i Helenę Bajurskich, Kazimierę i Zenona Piaseckich, zmarłych z rodziny Jarząbków, Krupów, Konopków, Faszczewskich, Rękawków, Owsianków, Pobikrowskich, Piaseckich, Bajurskich i Stachników, zmarłych sąsiadów i znajomych oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 Tadeusza, Genowefę i Franciszka Gołębiewskich, zmarłych zrodziny Gołębiewskich i Sobieszczańskich, Jana i Marię Sobiewskich oraz zmarłych z rodziny Sobiewskich i Tartaczuków
 Genowefę i Kazimierza Dąbkowskich oraz zmarłych z rodziny Dąbkowskich i Nienałtowskich
 Tadeusza Więch oraz zmarłych z rodziny Więch i Pergoł
  Genowefę, Stanisława i Stefana Wojtyrów, Stanisława, Helenę i Tadeusza Piekutów
 Jadwigę i Józefa Grędzików, Janusza Mielcarza, Aleksandra, Stanisławę i Zdzisława Soćko, Stanisławę i Adama Iwańskich oraz Jadwigę Pierzchajło
 Bogumiła Kowalskiego, Helenę i Henryka Gołaszewskich, Jadwigę i Stefana Wilk
 Stanisława i Halinę Grabowskich
 zmarłych z rodziny Kozłowskich i Malinowskich
 Michała, Zofię, Konstantego, Stanisławę, Aleksandrę i Stanisława
 Jana Walczuka, jego rodziców, Jadwigę Mąka, Jadwigę i Józefa Truchlów i ich rodziców
 Jana i Wandę, Mariannę i Józefa Gumiennych oraz Czesławę i Czesława Szulim
 płk. Kazimierza Klimczaka uczestnika Powstania Warszawskiego
 Władysławę i Władysława Zielińskich, Józefę i Feliksa Chałupków, Franciszka Chojnackiego, Józefę i Józefa, Zygmunta, Annę i Tadeusza Zielińskich
 Kazimierza, Mariana, Feliksa, Kazimierę, Wandę i Mirosława Chojnackich, Janinę Chojnacką, Feliksę Nowosielską, dawcę przeszczepionego organu i wszystkich zmarłych z rodziny Zielińskich, Chojnackich i Chałupków oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 Stanisława i Janinę, Wiesława, Władysława i Feliksę Krzywdów, Józefa i Mariannę, Ryszarda, Danielę, Józefa i Wiesława Piekartów, Halinę i Pawła Bregułów, Mieczysławę i Karola Dziudziek, zmarłych z rodziny Piekartów, Krzywdów i Dziudziek oraz dusze w czyśćcu cierpiące
  Mariana i Jadwigę Bardadynów, Stefana Kura, Janinę Kowalewską, Witolda Pileckiego, żołnierzy wyklętych, dzieci nienarodzone oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 Edmunda Skibę
 Pawła Rozbickiego, Edwarda Mamajka, Zofię Mazurkiewicz
 Ks. Zygmunta Wirkowskiego, Ks. Jana Andrzejewskiego, Ks. Kazimierza Konowrockiego, Janinę Kowalską
 Wacława Szulima, Jana i Genowefę Kacprzak, Mieczysława, Janinę, Stanisława, Feliksę i Apolonię Szulim
 Elżbietę Gałaguz, jej rodziców Anielę i Józefa Dudzińskich, Mariannę i Czesława Gałaguz
 rodziców Jerzego i Franciszkę, dziadków Stanisława i Stanisławę Śliwińskich oraz Piotra i Julię Aniołkowskich
 Wiesława Polewaczyka, zmarłych z rodziny Polewaczyków, Józefa Bakułę i zmarłych z rodziny Śledzików
 Bogumiłę, Janinę i Grzegorza Puławskich, Mariana, Józefę i Jana Poreda, Franciszka Marcinkiewicza, Genowefę i Kazimierza Ejnik, Genowefę Malinowską
  Teresę i Antosia Lasockich, dzieci nienarodzone, Zofię i Wiktora Magielewskich, ich dzieci, Edmunda, Zdzisława i Eugeniusza, zmarłych z rodziny Magielewskich i Rytelów, Krystynę i Henryka Lasockich, zmarłych z rodziny Lasockich i Stefańskich, Helenę i Stanisława, Leokadię i Władysławę Błaszczyk, Kazimierę i Czesława, ich dzieci Janinę, Józefa i Jadwigę Niepiekło, zmarłych z rodziny Błaszczyk i Niepiekło, Janinę i Wacława Szymańskich, zmarłych z rodziny Szymańskich i Zalewskich, Michała Czerwińskiego, Stefana, Antoniego i Agnieszkę Pełszyk, Agnieszkę Lorenc, Wiesława Derendowskiego, jego żonę i synów, Ks. Stanisława Kurka, Ks. Tomasza Pełszyka 
 Wierę i Eugeniusza Niemyjskich oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
 Anielę, Aleksandra i Andrzeja Jałbrzykowskich, Irenę i Jana Żebrowskich, Aleksandra Boguskiego, Ks. Lucjana Ładę, Helenę i Czesława Smułków
 Janinę i Antoniego Kiełczykowskich, Jadwigę, Bronisławę, Józefa i Ryszarda Dąbków
 Piotra, Czesława i Stefana Sztajerwald, Jadwigę, Stefanię i Stanisława Dziechciarskich, Stanisławę, Józefa i Lucjana Szymańskich oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
  Mariana i Halinę Sobczak, Aleksandra i Annę Czajkowskich i ich rodziców
 Eugenię i Witolda, Kazimierza i Zofię Lewczuk, Zofię i Jana Flisiuk, Romualdę i Marka Białoszewskich, Waldemara, Stanisława i Zofię Bojar, Stefanię i Stanisława Byszewskich
 Zdzisława i Janinę Dmowskich, Zygmunta i Stanisławę, Mariana i Barbarę Karczewskich, Stanisławę Sopińską, Wiktorię Olejniczak oraz zmarłych z rodziny Dmowskich, Karczewskich i Wąsowskich
 Waldemara Bartoszewskiego, jego rodziców Mirosławę i Jana, zmarłych z ich rodzin, Michalinę i Juliana Godlewskich, zmarłych z ich rodzin, Mariannę i Antoniego Kraszewskich i zmarłych z ich rodzin
 Ryszarda Piórkowskiego, Jana Wierzbickiego, Stanisławę Piórkowską, Stefana i Stanisławę Kawków, Jacka Ślesińskiego
 Mariannę, Wawrzyńca, Rozalię, Halinę, Michalinę, Jana, Kazimierza i Bronisława Szczapa, Annę, Franciszka, Stanisława i Wojciecha Kłębków, Mariannę i Wacława Rozbickich, Julię i Stanisława Nagraba, Annę Ognik, Agnieszkę Kurowską oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
 Ryszarda, Grzegorza, Stanisława, Weronikę, Joannę, Macieja, zmarłych z rodziny Mińskich, Błaszczyków, Martyniaków oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
  zmarłych z rodziny Ziółek i Arcipowskich
 Stanisławę Proszowską, Marię Leszczyńską, Jolantę i Mariana, Zofię i Wincentego Rybałtowskich, Helenę i Stanisława Kurowickich oraz zmarłych z rodziny Rybałtowskich i Kurowickich
 Henrykę i Stefana Marcinkiewicz, Adelę i Bernarda Grabskich, Leokadię Rudzką
 Annę i Tadeusza Plaskota, Władysława, Jana i Marka Napłoszków, zmarłych z rodziny Ciubaków, Osieckich, Krasuckich, Bronisławę i Adama Sikorów oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 Agnieszkę, Józefa i Jana Koszczyńskich, Irenę Słomińską i jej męża, Mariannę Pietrzak, Kazimierza Sierota, dziadków Pietrzaków, Sierotów i Zawistowskich, Zofię i Eugeniusza Stokowskich, dusze w czyśćcu cierpiące i dzieci nienarodzone
 Czesława Dąbrowskiego, Kazimierę, Zbigniewa i Kazimierza Rudnickich oraz dziadków
 Kazimierę i Franciszka Turos, Anastazję, Andrzeja i Ludwika Mirkowicz, Mariannę Pytel, Jerzego Domańskiego
  zmarłych z rodziny Romanowskich, Wilgatków, Baltaziuków, Jastrzębskich i Kalisiaków
 Helenę i Jana Dąbrowskich, ich rodziców, Annę i Józefa Małczaków, ich rodziców, Marię, Zdzisława i Pawła Kurów
 Bronisławę i Władysława Dąbrowskich, Kazimierę i Zenona Tadrzaków
 Leokadię, Wiktora, Rozalię i Franciszka
 Helenę i Jana Góral, Wacławę, Stanisława i Zbigniewa Grudziąż, Elę, Helenę, zmarłych z ich rodzin oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 Krystynę Porowską, zmarłych z rodziny Kryńskich, Porowskich, Balcerak i Bujalskich
 Mariannę Tabor, zmarłych z rodziny Łukasiewiczów i Tabor
 Zbigniewa i Mirosława Kopików, Bronisławę i Aleksandra Jaworskich
 Tadeusza Roguskiego, zmarłych z rodziny Roguskich, Czerepińskich i Laskowskich
 Czesława Jędrysiaka
 Mirosławę i Eugeniusza Żak oraz zmarłych z rodziny Żaków, Pyzów i Kwiecińskich
 Józefę i Stanisława Suchenek, Czesławę i Józefa Olszewskich
 Krystynę i Jana Zwolińskich, Andrzeja Turka
 Stanisława, Mariannę i Wiesława Nagrodzkich, Jana i Władysławę Maciążek, Tadeusza Mikołajewskiego, Janinę Dziewulską, Zbigniewa Cioka, Romana Jarząbka, Mirona i Wandę Balińskich, Cezarego Muchę
 Stefana, Genowefę i Tadeusza Roguskich, Tadeusza Królika
 Hannę i Edmunda Kęsickich, Ryszarda Popielewskiego
 Janinę, Andrzeja i Wiesława Kalisiak, Stefanię i Bolesława Baltaziuków
  Jadwigę Anusiewicz, zmarłych z rodziny Kaliszkiewicz, Wiktora Ślesickiego, Ryszarda Raczyńskiego
 zmarłych z rodziny Czarnomskich i Mrozów
 Jana, Aleksandrę, Mariannę i Stanisława, Rozalię i Feliksa Klimkiewicz, zmarłych z rodziny Klimkiewiczów i Szczepaników, Jana, Zdzisława, Mariannę i Franciszka Golaska, zmarłych z rodziny Golasków
 Zygmunta, Halinę i Zdzisława Szubierajskich, Jana Malinowskiego, Hannę Grala
 zmarłych z rodziny Sierotów i Zawistowskich
 Eligiusza, Helenę i Antoniego Sierota, Stanisławę i Piotra Olszewskich, Stefanię i Piotra Kurów, Władysławę i Mariana, Bronisławę i Stanisława Wnuk, Zofię Janus, Stanisława Dutkiewicza, Wiesława Zarębę, Bogusława Krasuckiego, Adama i Marka Ponichterów
 Ks. Piotra Pawlukiewicza, Beatę Król, Kazimierę i Jana, Helenę i Jana Komor, zmarłych z rodziny Komorów, Iwańskich i Wojciechowskich, Stanisławę i Lucjana Godlewskich, zmarłych z rodziny Godlewskich i Boguszewskich, Rozalię, Jadwigę, Franciszkę, Mariannę, Józefa, Władysława, Stanisława, Jerzego, Zdzisława, Jana i Franciszka Gąsiewskich oraz za dzieci nienarodzone i dusze w czyśćcu cierpiące
 Stanisława Jóźwika, jego rodziców, Anielę i Stanisława Grabskich
 zmarłych z rodziny Mąków, Skarżyńskich, Darasewiczów, Pląsków i Polkowskich
 Jana Mielcarza
  Helenę Michalską, Józefa i Andrzeja Sosnowskich, Danielę, Stanisława, Wiktora i Dominika Wilgos, zmarłych z rodziny Waś i Sosnowskich
 Arkadiusza, Józefa i Florentynę Charlińskich, Ryszardę i Jerzego Sasin
 Witolda, Barbarę, Wojciecha, Irenę, Mieczysława, Zofię, dziadków Puławskich i Chmielewskich, Mieczysława i Jadwigę Kucińskich, Wiktora Sosnowskiego, Mieczysława Szewczuka, zmarłych z rodziny Szewczuk i Pawluk, Bogdana Snopkowskiego, zmarłych z rodziny Snopkowskich, Jana Zakrzewskiego
 Andrzeja, Janinę, Czesława, Weronikę i Antoniego Pazio, Genowefę Gumienną
 Helenę, Stanisława i Mariana Pliwka, Helenę i Kazimierza Cuch
 Jana i Helenę Drab, Henryka i Helenę Romanowskich i ich rodziców, Edwarda Jeznacha
 zmarłych z rodziny Niewiadomskich i Pliszków
 Mariannę, Jana, Józefę i Piotra Budek, Tadeusza, Władysławę i Wacława Gnich, Ludwikę, Karola i Mariannę Rutkowskich, Feliksę i Jana, Annę i Władysława Gańko
 Krzysztofa Bryłę
  Zbigniewa Gromka, Leokadię, Czesława, Eugeniusza i Tadeusza Kalewskich
 Krystynę, Mieczysława i Jana Bogumiłów, Czesława i Helenę
 Jana, Józefa, Annę i Kazimierę Michalskich
 zmarłych z rodziny Golisów i Szarych
 Janinę, Aleksandra, Jana Kowalskich, zmarłych z rodziny Kowalskich
 zmarłych z rodziny Wiklińskich, Pałasińskich, Bruszewskich i Wójcików
 Ks. Mariana Piotrowskiego, Franciszka, Paulinę, Reginę, Stanisława, Tadeusza, Sławomira, Kazimierza, Władysława i Aleksandrę Piotrowskich, Ignacego, Janusza, Mariannę, Macieja, Krystynę, Władysława, Stefanię, Karola, Janinę, Marka i Jana Zawadzkich, Stanisławę i Mariana Sieradzkich, Franciszka, Balbinę i Hannę Krajewskich, Eleonorę i Wacława Rudników, Genowefę, Leonarda i Jakuba Mikułan, Sabinę, Ignacego i Grzegorza Zalewskich, Mieczysława, Krystynę i Dariusza Woch, Elżbietę Ostrowską
 Mariana i Helenę Rudnik i ich rodziców, Mariannę Tarsalewską, Teresę i Jana Krasuskich, rodziców i braci, Czesława Urbaniaka i jego rodziców, Antoninę i Józefa Jusińskich
 Halinę, Mariana, Tadeusza i Henrykę Oniśk, Irenę i Wacława Wrzosek
  Kazimierę i Tadeusza Ksionek, Jadwigę, Mariana i Jana Stelmach, zmarłych z rodziny Stelmach, Ksionek, Wyszogrodzkich, Ożarowskich, Boruców, Kalicińskich, Zielińskich
 Mieczysława Tyszkiewicza, Jerzego i rodziców Jadwigę i Stanisława, Wandę, Zdzisława, Stanisława, Antoniego, Leopolda i Jana Lipka-Kozanka, Genowefę i Ryszarda Parys, Antoniego i Andrzeja Polak, Ewę Kałuską, Tadeusza, Mariannę, Ireneusza i Romanę Chudzik-Lipka, Paulinę i Jana Lenkiewicz, Kazimierę i Czesława Słowik
 Kazimierza Niemyjskiego, Małgorzatę Szroder
 Edwarda Lewandowskiego, jego rodziców, Władysława i Helenę Zawrot
 Janinę, Stanisława i Tadeusza Kaflików, Zofię Zduńczyk, Helenę, Zygmunta i Wiesława Świątek
 Irenę i Jana Nozderków i ich rodziców, Stanisława Bancerza, Aleksandra, Sabinę i ich rodziców, zmarłych z rodziny Bancerzów i Nozderków
 Władysławę, Jerzego, Zbigniewa i Janusza Pełków
 zmarłych z rodziny Lipka-Auguścik, Pasek, małżonków Arczewskich
 Andrzeja Wiśniocha, zmarłych z rodziny Banaszków, Zawyszów i Wiśniochów
  Mariannę, Józefa, Eugeniusza, Henrykę, Józefa, zmarłych z rodziny Krawczyków, Krystynę i Tadeusza Paluszkiewiczów
 zmarłych z rodziny Królaków, Nawrockich, Graczyków, Jana Nawrockiego
 Stanisława i Stanisławę Bania, zmarłych z rodziny Bania, Stefana i Tadeusza Niewiarowskich, zmarłych z rodziny Niewiarowskich, Stanisława Denisa
 Wandę, Elizę i Ludwika Kujda, Adelę i Kazimierza Krajka, Annę i Franciszka Auguścińskich, Adama i Antoniego Jamiołkowskich, Krystynę, Eugeniusza, Julię i Piotra Chojeckich, Stanisławę i Wacława Duk, Eleonorę i Piotra Parnowskich
 Janinę, Czesława i Juliana Brodzik, Czesławę, Stefana i Zdzisława Więch
 Aleksandra, Kazimierza i Zofię Kacprzak, Zofię, Stanisława i Henryka Banaszków, Sylwestra Ludwiniaka
 Irenę-Helenę Podbielską, Alicję de Ville i jej rodziców, Alinę Dziełak, Leokadię i Szczepana Podbielskich, Janinę i Marcela Dziełak, Stefana i Stefanię de Ville
 Stanisława Ołdaka, Halinę i Henryka Laskowskich
 Kazimierę i Mieczysława Radziszewskich
 Anielę i Ignacego Grzybowskich, Czesławę i Jana Kulczakowiczów, Stefana Kaczyńskiego, Elżbietę i Grzegorza Hajdackich, Tadeusza Strusa, Cezarię, Lucjana i Edwarda Tymińskich, zmarłych z rodziny Grzybowskich, Porzezińskich, Kulczakowiczów, Sawickich
 Zofię, Franciszka, Teresę i Jana Gastoł, Krystynę, Stefana, Henryka i Marka Zadrożnych
 Jadwigę i Włodzimierza Soszyńskich, Czesławę, Aleksandra, Józefa i Krzysztofa Frączek, Henryka Soszyńskiego, Anielę Prywata, Bogdana Fijałkiewicza, Kazimierza, Piotra i Krzysztofa Słowik, Józefę Pietrzak, Barbarę Baltaziuk, Ryszarda Kobusa, Agnieszkę Waluchowską, Bogusława Frączka, Danutę Świtek
 Jolantę, Wiesławę, Stanisławę i Stanisława Dąbrowskich, Henryka Zycha, Krzysztofa Sajnoga
 zmarłych z rodziny Nowaków i Łydków
 Agnieszkę Czarnowską
 Zdzisława Kornasa, Alinę Ołdak 
 Jana i Krystynę Bancerz, ich rodziców i dziadków 
 Jacka Rudnika, Roberta i Zofię Nasiłowskich, Irenę Pszczółkowską, Annę i Stanisława Sukienników, Romana Piekuta, Adama i Sławomira Boruców, Irenę Papiernik
 Danutę i Tadeusza Ezman, zmarłych z rodziny Ezman, Hannę Tarapata, Reginę, Stefana i Albina Siennickich oraz zmarłych z rodziny Siennickich
 Zofię, Kazimierza, Zygmunta, Adama i Zbigniewa Bisów, Władysławę, Marcina i Józefa Serafinów, Adama, Bronisława i Józefę Kozinów, Romana i Halinę Gryglowskich, Blankę i Romana Lipka, Aleksandra Zalewskiego, Irenę Gryglowską
oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen

Módlmy się
Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, † daj swoim sługom i służebnicom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, * aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
lub
Boże, Ty pragniesz zbawienia ludzi i hojnie udzielasz przebaczenia † prosimy Cię, abyś za wstawiennictwem Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy i wszystkich Świętych * dopuścił naszych zmarłych krewnych, przyjaciół i dobroczyńców do udziału w wiecznej szczęśliwości.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
lub
Wszechmogący Boże, wysłuchaj nasze modlitwy, które zanosimy z wiarą w Twojego Syna zmartwychwstałego, † i umocnij naszą nadzieję, * że razem z Twoimi wiernymi zmarłymi wszyscy zmartwychwstaniemy.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Witaj Królowo, Matko miłosierdzia,
życie, słodyczy i nadziejo nasz, witaj.
Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy.
Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc
na tym łez padole.
Przeto, Orędowniczko nasza,
one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć.
A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego,
po tym wygnaniu nam okaż.
O łaskawa, O litościwa, O słodka Panno Maryjo!

 

Wypominki cz. I