Wypominki cz.II 

WYPOMINKI 
 Roczne
2023/2024

Część II

czytane w II i IV
niedziele miesiąca

 

 

Módlmy się za zmarłych
Śp.

Biskupów
 Abpa Henryka Hosera  Bpa Zbigniewa Kraszewskiego  Bpa Stanisława Kędziorę
Kapłanów
 Ks. Zygmunta Wirkowskiego  Ks. Kazimierza Konowrockiego  Ks. Jana Andrzejewskiego  Ks. Dariusza Walickiego  Ks. Henryka Drożdża  Ks. Mirosława Bielawskiego  Ks. Tadeusza Łakomca  Ks. Tomasza Borowskiego  Ks. Janusza Strojnego  Ks. Jana Zielińskiego  Ks. Antoniego Czajkowskiego  Ks. Roberta Guta  Ks. Tadeusza Jabłeckiego  Ks. Zbigniewa Szymańskiego  Ks. Tadeusza Reguckiego  Ks. Witolda Ocha

 za poległych w obronie wiary i Ojczyzny, ofiary powstań narodowych, pomordowanych w obozach zagłady, za wychowawców, nauczycieli, katechetów,

 zmarłych dobroczyńców, budowniczych i fundatorów tego kościoła, członków wspólnot religijnych naszej parafii
za zmarłych, którzy niedawno odeszli z naszej parafii: 
 Małgorzatę Kruszewską  Kazimierza Szewczuka  Piotra Szulca  Andrzeja Szostaka  Arkadiusza Charlińskiego  Irenę Kulasińską  Danutę Szewczuk  Mariana Iwańskiego  Romana Michalika  Jadwigę Soszyńską  Tadeusza Szczechurę  Janinę Andrasik  Janinę Wilde  Tomasza Tomaszkiewicza  Pawła Sobotkę  Wiesława Strycha  Andrzeja Stolarczyka  Ignacego Boguszewskiego  Stefana Mech  Kazimierza Żebrowskiego  Irenę Kostrzewa  Henryka Rosę  Zdzisława Gawrysia  Tadeusza Górala  Tadeusza Mentelisa  Hannę Owczarską  Zdzisława Mościbrodzkiego  Zofię Przybysz  Mirosławę Laskowską  Stanisława Wiącka  Michała Kostmanowicza  Eugeniusza Kwiatka  Wandę Stolarską  Janinę Styś  Andrzeja Bobrukiewicza  Zygmunta Pełszyka  Zofię Nawrocką  Jadwigę Kobus  Janinę Urbaniak  Czesławę Szymborską  Sławomira Mościbrodzkiego
za wszystkich wiernych zmarłych:
 Mariana i Halinę Sobczak, Aleksandra i Annę Czajkowskich i ich rodziców
 Eugenię i Witolda, Kazimierza i Zofię Lewczuk, Zofię i Jana Flisiuk, Romualdę i Marka Białoszewskich, Waldemara, Stanisława i Zofię Bojar, Stefanię i Stanisława Byszewskich
 Zdzisława i Janinę Dmowskich, Zygmunta i Stanisławę, Mariana i Barbarę Karczewskich, Stanisławę Sopińską, Wiktorię Olejniczak oraz zmarłych z rodziny Dmowskich, Karczewskich i Wąsowskich
  Waldemara Bartoszewskiego, jego rodziców Mirosławę i Jana, zmarłych z ich rodzin, Michalinę i Juliana Godlewskich, zmarłych z ich rodzin, Mariannę i Antoniego Kraszewskich i zmarłych z ich rodzin
 Ryszarda Piórkowskiego, Jana Wierzbickiego, Stanisławę Piórkowską, Stefana i Stanisławę Kawków, Jacka Ślesińskiego
 Mariannę, Wawrzyńca, Rozalię, Halinę, Michalinę, Jana, Kazimierza i Bronisława Szczapa, Annę, Franciszka, Stanisława i Wojciecha Kłębków, Mariannę i Wacława Rozbickich, Julię i Stanisława Nagraba, Annę Ognik, Agnieszkę Kurowską oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
 Ryszarda, Grzegorza, Stanisława, Weronikę, Joannę, Macieja, zmarłych z rodziny Mińskich, Błaszczyków, Martyniaków oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
 zmarłych z rodziny Ziółek i Arcipowskich
 Stanisławę Proszowską, Marię Leszczyńską, Jolantę i Mariana, Zofię i Wincentego Rybałtowskich, Helenę i Stanisława Kurowickich oraz zmarłych z rodziny Rybałtowskich i Kurowickich
 Henrykę i Stefana Marcinkiewicz, Adelę i Bernarda Grabskich, Leokadię Rudzką
  Annę i Tadeusza Plaskota, Władysława, Jana i Marka Napłoszków, zmarłych z rodziny Ciubaków, Osieckich, Krasuckich, Bronisławę i Adama Sikorów oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 Agnieszkę, Józefa i Jana Koszczyńskich, Irenę Słomińską i jej męża, Mariannę Pietrzak, Kazimierza Sierota, dziadków Pietrzaków, Sierotów i Zawistowskich, Zofię i Eugeniusza Stokowskich, dusze w czyśćcu cierpiące i dzieci nienarodzone
 Czesława Dąbrowskiego, Kazimierę, Zbigniewa i Kazimierza Rudnickich oraz dziadków
 Kazimierę i Franciszka Turos, Anastazję, Andrzeja i Ludwika Mirkowicz, Mariannę Pytel, Jerzego Domańskiego
 zmarłych z rodziny Romanowskich, Wilgatków, Baltaziuków, Jastrzębskich i Kalisiaków
 Helenę i Jana Dąbrowskich, ich rodziców, Annę i Józefa Małczaków, ich rodziców, Marię, Zdzisława i Pawła Kurów
 Bronisławę i Władysława Dąbrowskich, Kazimierę i Zenona Tadrzaków
 Leokadię, Wiktora, Rozalię i Franciszka
 Helenę i Jana Góral, Wacławę, Stanisława i Zbigniewa Grudziąż, Elę, Helenę, zmarłych z ich rodzin oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 Krystynę Porowską, zmarłych z rodziny Kryńskich, Porowskich, Balcerak i Bujalskich
 Mariannę Tabor, zmarłych z rodziny Łukasiewiczów i Tabor
 Zbigniewa i Mirosława Kopików, Bronisławę i Aleksandra Jaworskich
 Tadeusza Roguskiego, zmarłych z rodziny Roguskich, Czerepińskich i Laskowskich
 Czesława Jędrysiaka
 Mirosławę i Eugeniusza Żak oraz zmarłych z rodziny Żaków, Pyzów i Kwiecińskich
 Józefę i Stanisława Suchenek, Czesławę i Józefa Olszewskich
 Andrzeja Turka, Mariannę i Antoniego Sufczyńskich, Krystynę i Jana Zwolińskich, dziadków Kulmów i Wolińskich oraz zmarłych z ich rodzin
  Stanisława, Mariannę i Wiesława Nagrodzkich, Jana i Władysławę Maciążek, Tadeusza Mikołajewskiego, Janinę Dziewulską, Zbigniewa Cioka, Romana Jarząbka, Mirona i Wandę Balińskich, Cezarego Muchę
 Stefana, Genowefę i Tadeusza Roguskich, Tadeusza Królika
 Hannę i Edmunda Kęsickich, Ryszarda Popielewskiego
 Janinę, Andrzeja i Wiesława Kalisiak, Stefanię i Bolesława Baltaziuków
 Jadwigę Anusiewicz, zmarłych z rodziny Kaliszkiewicz, Wiktora Ślesickiego, Ryszarda Raczyńskiego
 zmarłych z rodziny Czarnomskich i Mrozów
 Jana, Aleksandrę, Mariannę i Stanisława, Rozalię i Feliksa Klimkiewicz, zmarłych z rodziny Klimkiewiczów i Szczepaników, Jana, Zdzisława, Mariannę i Franciszka Golaska, zmarłych z rodziny Golasków
  Zygmunta, Halinę i Zdzisława Szubierajskich, Jana Malinowskiego, Hannę Grala
 zmarłych z rodziny Sierotów i Zawistowskich
 Eligiusza, Helenę i Antoniego Sierota, Stanisławę i Piotra Olszewskich, Stefanię i Piotra Kurów, Władysławę i Mariana, Bronisławę i Stanisława Wnuk, Zofię Janus, Stanisława Dutkiewicza, Wiesława Zarębę, Bogusława Krasuckiego, Adama i Marka Ponichterów
 Ks. Piotra Pawlukiewicza, Beatę Król, Kazimierę i Jana, Helenę i Jana Komor, zmarłych z rodziny Komorów, Iwańskich i Wojciechowskich, Stanisławę i Lucjana Godlewskich, zmarłych z rodziny Godlewskich i Boguszewskich, Rozalię, Jadwigę, Franciszkę, Mariannę, Józefa, Władysława, Stanisława, Jerzego, Zdzisława, Jana i Franciszka Gąsiewskich oraz za dzieci nienarodzone i dusze w czyśćcu cierpiące
 Stanisława Jóźwika, jego rodziców, Anielę i Stanisława Grabskich
 zmarłych z rodziny Mąków, Skarżyńskich, Darasewiczów, Pląsków i Polkowskich
 Jana Mielcarza
  Helenę Michalską, Józefa i Andrzeja Sosnowskich, Danielę, Stanisława, Wiktora i Dominika Wilgos, zmarłych z rodziny Waś i Sosnowskich
 Arkadiusza, Józefa i Florentynę Charlińskich, Ryszardę i Jerzego Sasin
 Witolda, Barbarę, Wojciecha, Irenę, Mieczysława, Zofię, dziadków Puławskich i Chmielewskich, Mieczysława i Jadwigę Kucińskich, Wiktora Sosnowskiego, Mieczysława Szewczuka, zmarłych z rodziny Szewczuk i Pawluk, Bogdana Snopkowskiego, zmarłych z rodziny Snopkowskich, Jana Zakrzewskiego
 Andrzeja, Janinę, Czesława, Weronikę i Antoniego Pazio, Genowefę Gumienną
 Helenę, Stanisława i Mariana Pliwka, Helenę i Kazimierza Cuch
 Jana i Helenę Drab, Henryka i Helenę Romanowskich i ich rodziców, Edwarda Jeznacha
 zmarłych z rodziny Niewiadomskich i Pliszków
 Mariannę, Jana, Józefę i Piotra Budek, Tadeusza, Władysławę i Wacława Gnich, Ludwikę, Karola i Mariannę Rutkowskich, Feliksę i Jana, Annę i Władysława Gańko
 Krzysztof Bryłę
 Krystynę, Mieczysława i Jana Bogumiłów, Czesława i Helenę
 Jana, Józefa, Annę i Kazimierę Michalskich
 zmarłych z rodziny Golisów i Szarych
 Janinę, Aleksandra i Jana Kowalskich, zmarłych z rodziny Kowalskich
  zmarłych z rodziny Wiklińskich, Pałasińskich, Bruszewskich i Wójcików
 Ks. Mariana Piotrowskiego, Franciszka, Paulinę, Reginę, Stanisława, Tadeusza, Sławomira, Kazimierza, Władysława i Aleksandrę Piotrowskich, Ignacego, Janusza, Mariannę, Macieja, Krystynę, Władysława, Stefanię, Karola, Janinę, Marka i Jana Zawadzkich, Stanisławę i Mariana Sieradzkich, Franciszka, Balbinę i Hannę Krajewskich, Eleonorę i Wacława Rudników, Genowefę, Leonarda i Jakuba Mikułan, Sabinę, Ignacego i Grzegorza Zalewskich, Mieczysława, Krystynę i Dariusza Woch, Elżbietę Ostrowską
 Mariana i Helenę Rudnik i ich rodziców, Mariannę Tarsalewską, Teresę i Jana Krasuskich, rodziców i braci, Czesława Urbaniaka i jego rodziców, Antoninę i Józefa Jusińskich
 Halinę, Mariana, Tadeusza i Henrykę Oniśk, Irenę i Wacława Wrzosek
 Kazimierę i Tadeusza Ksionek, Jadwigę, Mariana i Jana Stelmach, zmarłych z rodziny Stelmach, Ksionek, Wyszogrodzkich, Ożarowskich, Boruców, Kalicińskich, Zielińskich
 Mieczysława Tyszkiewicza, Jerzego i rodziców Jadwigę i Stanisława, Wandę, Zdzisława, Stanisława, Antoniego, Leopolda i Jana Lipka-Kozanka, Genowefę i Ryszarda Parys, Antoniego i Andrzeja Polak, Ewę Kałuską, Tadeusza, Mariannę, Ireneusza i Romanę Chudzik-Lipka, Paulinę i Jana Lenkiewicz, Kazimierę i Czesława Słowik
 Kazimierza Niemyjskiego, Małgorzatę Szroder
 Edwarda Lewandowskiego, jego rodziców, Władysława i Helenę Zawrot
 Janinę, Stanisława i Tadeusza Kaflików, Zofię Zduńczyk, Helenę, Zygmunta i Wiesława Świątek
 Irenę i Jana Nozderków i ich rodziców, Stanisława Bancerza, Aleksandra, Sabinę i ich rodziców, zmarłych z rodziny Bancerzów i Nozderków
 Władysławę, Jerzego, Zbigniewa i Janusza Pełków
 zmarłych z rodziny Lipka-Auguścik, Pasek, małżonków Arczewskich
 Andrzeja Wiśniocha, zmarłych z rodziny Banaszków, Zawyszów i Wiśniochów
  Mariannę, Józefa, Eugeniusza, Henrykę, Józefa, zmarłych z rodziny Krawczyków, Krystynę i Tadeusza Paluszkiewiczów
 zmarłych z rodziny Królaków, Nawrockich, Graczyków, Jana Nawrockiego
 Stanisława i Stanisławę Bania, zmarłych z rodziny Bania, Stefana i Tadeusza Niewiarowskich, zmarłych z rodziny Niewiarowskich, Stanisława Denisa
 Wandę, Elizę i Ludwika Kujda, Adelę i Kazimierza Krajka, Annę i Franciszka Auguścińskich, Adama i Antoniego Jamiołkowskich, Krystynę, Eugeniusza, Julię i Piotra Chojeckich, Stanisławę i Wacława Duk, Eleonorę i Piotra Parnowskich
 Janinę, Czesława i Juliana Brodzik, Czesławę, Stefana, Zdzisława Więch
  Aleksandra, Kazimierza i Zofię Kacprzak, Zofię, Stanisława i Henryka Banaszków, Sylwestra Ludwiniaka
 Irenę-Helenę Podbielską, Alicję de Ville i jej rodziców, Alinę Dziełak, Leokadię i Szczepana Podbielskich, Janinę i Marcela Dziełak, Stefana i Stefanię de Ville
 Stanisława Ołdaka, Halinę, Henryka Laskowskich
 Kazimierę i Mieczysława Radziszewskich
 Zofię, Franciszka, Teresę i Jana Gastoł, Krystynę, Stefana, Henryka i Marka Zadrożnych
 Anielę i Ignacego Grzybowskich, Czesławę i Jana Kulczakowiczów, Stefana Kaczyńskiego, Elżbietę i Grzegorza Hajdackich, Tadeusza Strusa, Cezarię, Lucjana i Edwarda Tymińskich, zmarłych z rodziny Grzybowskich, Porzezińskich, Kulczakowiczów i Sawickich
 Jadwigę i Włodzimierza Soszyńskich, Czesławę, Aleksandra, Józefa i Krzysztofa Frączek, Henryka Soszyńskiego, Anielę Prywata, Bogdana Fijałkiewicza, Kazimierza, Piotra i Krzysztofa Słowik, Józefę Pietrzak, Barbarę Baltaziuk, Ryszarda Kobusa, Agnieszkę Waluchowską, Bogusława Frączka, Danutę Świtek
 Jolantę, Wiesławę, Stanisławę i Stanisława Dąbrowskich, Henryka Zycha, Krzysztofa Sajnoga
 zmarłych z rodziny Nowaków i Łydków
 Agnieszkę Czarnowską
  Zdzisława Kornasa, Alinę Ołdak
 Jana i Krystynę Bancerz, ich rodziców i dziadków
 Jacka Rudnika, Roberta i Zofię Nasiłowskich, Irenę Pszczółkowską, Annę i Stanisława Sukienników, Romana Piekuta, Adama i Sławomira Boruców, Irenę Papiernik
 Danutę i Tadeusza Ezman, zmarłych z rodziny Ezman, Hannę Tarapata, Reginę, Stefana i Albina Siennickich oraz zmarłych z rodziny Siennickich
 Zofię, Kazimierza, Zygmunta, Adama i Zbigniewa Bisów, Władysławę, Marcina i Józefa Serafinów, Adama, Bronisława i Józefę Kozinów, Romana i Halinę Gryglowskich, Blankę i Romana Lipka, Aleksandra Zalewskiego, Irenę Gryglowską
 Mirosława Gadomskiego, Feliksa i Genowefę Szlak
 Wiesława i zmarłych z rodziny Elceserów, Antoniego i Michalinę oraz zmarłych z rodziny Bożyk
 Genowefę i Aleksandra Leszko, ich rodziców, Jana Kuraka, Antoniego, Jadwigę, siostrę Anielę i Robusia Wójcika, Mariannę i  Wojciecha Radziszewskich
 Wiktorię, Zofię i Zygmunta Przybysz, Feliksę Gołębiewską, Jana i Marię Kacprzyk
 Mariannę, Janinę, Stanisława, Janusza i Tadeusza Urbańskich, Henryka Wysockiego
 Ks. Mariana, Jadwigę, Eugeniusza Olszewskich, Czesławę i Ryszarda Rogulskich
  Irenę, Benedykta, Wiesława, dziadków Techmańskich i Góralów, Eugenię, Zygmunta i Witolda Świerżewskich
 Zuzannę, Zofię i Mateusza Wiącek, zmarłych z rodziny Wiącek, Józefa, Anielę, Jana i Franciszkę Wiącek, matkę chrzestną, jej córkę Marię, koleżanki z pracy oraz Ewę, Dziunię, Stefana, Alicję i Jana Błaszczyk, zmarłych z rodziny Błaszczyk i Szopa
 Genowefę i Jana Kucharczyk, ich rodziców
 Zofię, Stanisława, Wiesława i Romana Skuzińskich, Tadeusza i Romana Mikuli
 zmarłych z rodziny Zawadzkich, Piotrowskich, Sieradzkich i Mikułanów
 Kazimierę i Ludwika Szulc i ich rodziców, Julię i Stefana Wieldzyk i ich rodziców, Piotra i Annę Szulc, Reginę Niepewny, Elżbietę Szerszeń, zmarłych z rodziny Szulców, Kurzelów, Radoszów, Kowalczyków, Fedorczyków i Wieldzyków
 Stanisławę i Stefana Gumiennych, Stanisława, Jadwigę, Wacława Zalewskich i Annę Gomulską
 zmarłych z rodziny Grzeszków, Korzepów, Kleczyńskich, Komasów i Adamczyków
  Kazimierza i jego rodziców, zmarłych z rodziny Chojnowskich, Kurpiewskich, Jankowskich, Czarniawskich i Sokołowskich
 Stefana, Janinę i Kajetana Roguskich, zmarłych z rodziny Wyszołmierskich
 Pawła i Władysława Rudników, zmarłych z rodziny Kokoszków
 Kazimierza Niemyjskiego, Małgorzatę Szroder, Cezarię, Stanisława i Tadeusza Stefaniuków
 zmarłych z rodziny Piotrowskich i Stepnowskich
 Helenę i Henryka Stanisławskich, Zofię i Tadeusza Sosnowskich i ich rodziców
 Bronisława, Franciszkę, Eugeniusza i Eugenię Tymińskich, Józefa, Leokadię, Mariannę, Stanisława i Bogusława Podleś
 Edmunda Świątkowskiego, jego rodziców, Anielę i Tomasza Ragan, ich rodziców
 Stanisława, Stanisławę i Emila Jaroszów, Bronisławę i Annę Szlak, Edwarda, Dariusza i Mirosława Walczaków
 Barbarę, Antoniego, Stanisława i Tadeusza Baltaziuków
 Władysława Porucznika, Krystynę i Kazimierza Stpiczyńskich
 Zygmunta, Leokadię i Jana Kryńskich, Helenę, Zofię i Henryka Dobrogowskich, Kazimierza, Jana i Genowefę Niemyjskich, Tadeusza, Annę i Stanisława Moczulskich, Adama Gnatowskiego, Ks. Stanisława Kurka, Wierę i Eugeniusza Niemyjskich
 Wiktorię, Zygmunta i Jerzego Jeziorskich, Józefa i Stanisława Białków
 Karolinę i Józefa Kucharek, Edwarda, Leokadię i Stefana Danaj
 Stanisława Lipka-Auguścika, Stanisława i Władysławę Matusik
 Apolonię, Tadeusza, Stefana, Jana, Kazimierza, Józefa, Annę i Jana Kacprzak, Władysława Mąkę
 Mieczysławę Kowalczyk, Janinę Pełszyk, Annę i Teofila Łupińskich, Jerzego Baczyńskiego
  Edwarda, Genowefę, Władysława i Jana Ołdak
 Halinę, Czesława, Stefana i Radosława Zawadzkich, zmarłych z rodziny Kieryłów, Zawadzkich i Chojnowskich
 Janinę i Aleksandra Stańczuków, Teresę Szymanek, Edwarda Opęchowskiego
 Tadeusza Stańczuka, Weronikę i Jana Klimków
 Janinę i Czesława Sadlik, Andrzeja Grzywacza, zmarłych z rodziny Grzywaczów
 Wacława, Władysława i Barbarę Gnich, Stanisława i Feliksę Łuczyk, Tadeusza i Michała Kamińskich, Wincentego i Kazimierę Świerczyńskich, Grażynę i Lucjana Markiewiczów, Józefa, Patapiusza i Piotra Hej, Jana i Danutę Kieś, Zbigniewa i Helenę Kosińskich, Stanisława i Kazimierę Nowakowskich, Szymona i Janinę Rycielskich, Bogumiłę Rudiak, Helenę i Wiesława Puchała, Jana i Marię Rutkowskich
 Zbigniewa Gromka, Leokadię i Czesława Kaleskich, ich synów Eugeniusza i Tadeusza
 Czesława, Piotra i Stefana Sztajerwald, Janinę i Edwarda Turlej, Janusza Skolimowskiego, Zbigniewa Karpińskiego, Teresę Szulim
 Wacławę, Edwarda, Stanisława i Zbigniewa Tymińskich, Anielę, Henryka i Janusza Skłodowskich
 zmarłych z rodziny Guzek, Kaneckich, Zajkowskich, Maliszewskich i Chicheł
 Tadeusza, Helenę i Jana Jurczuk, Krystynę i Henryka Kopeć
 Teresę Rydzewską
 Hieronima i Władysławę Ankud, zmarłych z rodziny Ankud i Pawelczyków
 Jadwigę, Czesława i Wacława Krzemińskich, Michała Boreczko, Józefa Adamczyka
 Wacława i Teresę Chmielewskich, Paulinę i Franciszka, Józefa i Mariannę Stepowicz, Andrzeja Wiśniewskiego, Sabinę Arczewską, Wojciecha i Andrzeja Marciniak, ich rodziców oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 Barbarę i Mieczysława Ludwiniaków
 Wiktora, Emiliana, Weronikę, Witolda, Annę i Teresę
 Natalię – Barbarę Kamińską, Franciszkę Radomyską, Mariannę i Jana Mikulskich oraz zmarłych z rodziny Radomyskich, Mikulskich i Bartnickich
 Irenę, Janinę i Józefa Wróblewskich, Halinę i Stanisława Mazurów oraz zmarłych z rodziny Mazurów, Wróblewskich i Dziudzików
 Józefa, Romana, Stanisławę i Kazimierę Kordowskich, Józefa i Stefanię Pazio, Grażynę Szałowską
 Feliksę, Janinę, Jana i Edwarda Michlewicz, Feliksę i Władysława Szulim, Genowefę i Sylwestra Michalczyków, Apolonię Opalińską
 Helenę i Franciszka Tyszka, Stanisławę i Krzysztofa Zdunek
 Janinę, Aleksandra i Jana Kowalskich, zmarłych z rodziny Kaczmarskich i Kowalskich, Mariannę i Stanisława Wydryszków, ich córkę Janinę, Halinę i Stanisława Rackich, Kazimierę i Władysława Rzempołuch
 Józefa, Janinę, Jana, Agnieszkę, Anielę, Mariana i Stanisława Kolano, Jana, Katarzynę, Józefa, Stanisława, Czesława, Marię i Grażynę Żurek, Józefa, Jana, Czesława, Katarzynę, Wojciecha i Balbinę Drzazga, Eugeniusza, Kazimierza i Zofię Maciołek, Franciszkę, Michała, Jana, jego żonę Katarzynę, Jana, Marię, Genowefę, Józefa i Józię Małek, Annę, Marię i Jana Bis, Stanisława, Zofię i Franciszka Karnat, Zofię, Piotra i Franciszkę Miazga, Kamila Wojtał, Stanisława Rainer, Józefa Stręk, Mieczysława Urbanika, Stanisława Czyrny, Mariana i Zofię Gruba, Halinę Kapusta, Bronisława Góreczny, Jana i Helenę Komor, Annę Reichert, Stanisława Herudzińskiego, Genowefę Stępień, Franciszka Piechę, Jana i Marię Puchalskich
 Stanisławę i Ryszarda Kot, zmarłych z rodziny Kacprzaków
za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen

Módlmy się
Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, † daj swoim sługom i służebnicom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, * aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
lub
Boże, Ty pragniesz zbawienia ludzi i hojnie udzielasz przebaczenia † prosimy Cię, abyś za wstawiennictwem Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy i wszystkich Świętych * dopuścił naszych zmarłych krewnych, przyjaciół i dobroczyńców do udziału w wiecznej szczęśliwości.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
lub
Wszechmogący Boże, wysłuchaj nasze modlitwy, które zanosimy z wiarą w Twojego Syna zmartwychwstałego, † i umocnij naszą nadzieję, * że razem z Twoimi wiernymi zmarłymi wszyscy zmartwychwstaniemy.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Witaj Królowo, Matko miłosierdzia,
życie, słodyczy i nadziejo nasz, witaj.
Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy.
Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc
na tym łez padole.
Przeto, Orędowniczko nasza,
one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć.
A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego,
po tym wygnaniu nam okaż.
O łaskawa, O litościwa, O słodka Panno Maryjo!

 

Wypominki cz. I