Wypominki cz.I

WYPOMINKI 
 Roczne
2023/2024

Część I

czytane w I, III i V
niedziele miesiąca

 

Módlmy się za zmarłych: 
Śp.

Biskupów
 Abpa Henryka Hosera  Bpa Zbigniewa Kraszewskiego  Bpa Stanisława Kędziorę
Kapłanów
 Ks. Zygmunta Wirkowskiego  Ks. Kazimierza Konowrockiego  Ks. Jana Andrzejewskiego  Ks. Dariusza Walickiego  Ks. Henryka Drożdża  Ks. Mirosława Bielawskiego  Ks. Tadeusza Łakomca  Ks. Tomasza Borowskiego  Ks. Janusza Strojnego  Ks. Jana Zielińskiego  Ks. Antoniego Czajkowskiego  Ks. Roberta Guta  Ks. Tadeusza Jabłeckiego  Ks. Zbigniewa Szymańskiego  Ks. Tadeusza Reguckiego  Ks. Witolda Ocha

 za poległych w obronie wiary i Ojczyzny, ofiary powstań narodowych, pomordowanych w obozach zagłady, za wychowawców, nauczycieli, katechetów,

 zmarłych dobroczyńców, budowniczych i fundatorów tego kościoła, członków wspólnot religijnych naszej parafii
za zmarłych, którzy niedawno odeszli z naszej parafii: 
 Małgorzatę Kruszewską  Kazimierza Szewczuka  Piotra Szulca  Andrzeja Szostaka  Arkadiusza Charlińskiego  Irenę Kulasińską  Danutę Szewczuk  Mariana Iwańskiego  Romana Michalika  Jadwigę Soszyńską  Tadeusza Szczechurę  Janinę Andrasik  Janinę Wilde  Tomasza Tomaszkiewicza  Pawła Sobotkę  Wiesława Strycha  Andrzeja Stolarczyka  Ignacego Boguszewskiego  Stefana Mech  Kazimierza Żebrowskiego  Irenę Kostrzewa  Henryka Rosę  Zdzisława Gawrysia  Tadeusza Górala  Tadeusza Mentelisa  Hannę Owczarską  Zdzisława Mościbrodzkiego  Zofię Przybysz  Mirosławę Laskowską  Stanisława Wiącka  Michała Kostmanowicza  Eugeniusza Kwiatka  Wandę Stolarską  Janinę Styś  Andrzeja Bobrukiewicza  Zygmunta Pełszyka  Zofię Nawrocką  Jadwigę Kobus  Janinę Urbaniak  Czesławę Szymborską  Sławomira Mościbrodzkiego  Kazimierza Wnuka  Hieronima Wojtasa  Zofię Michlewicz  Mariannę Kozłowską  Jacka Cierepskiego
za wszystkich wiernych zmarłych:
 Jana, Jerzego, Wiktora, Emilię i Wiktora Śliwka, Annę, Czesława, Aleksandra, Zofię, Andrzeja, Józefę, Annę i Stanisława Filipowicz, Henryka, Marię, Mariana, Leona, Andrzeja, Józefę, Marię, Teresę, Marię i Ludwika, Anastazję i Kazimierza, Rozalię, Elżbietę, Brunona i zmarłych z rodziny Kowalskich i Kożuszków,
 Stanisława, Irenę, Zdzisława, Grzegorza Filipowicz, Tadeusza i Genowefę Zadrożnych, Barbarę i Krzysztofa Przybysz, Edwarda Tobiasza, Małgorzatę Kosicką, Jerzego Reka, Tadeusza i Sławomira Mościckich
 Jana i Marię Przybysz, Mariana i Czesławę Jadackich, Tadeusza Gołębiewskiego, Jerzego i Irenę, Wincentego i Teresę Przybysz,
 zmarłych z rodziny Paterów, Fiedziukiewiczów, Pochylskich, Chmielewskich, Tofilów, Mariannę, Leonarda, Henrykę, Stanisława, Jarosława, Marka, Pawła, Mirosławę, Jadwigę, Ks. Józefa Jaworskiego, Ks. Eugeniusza Dziedzica, Ks. Jana Borończyka, Ks. Jana Wojtana, Bpa Jana Chrapka, Bpa Stefana Siczka, Bpa Edwarda Materskiego, Abpa Zygmunta Zimowskiego, Ks. Stanisława Traczyńskiego
 Juliana Krzywaka
 Wojciecha, Annę i Stanisława Powała, Jana, Stefanię i Juliana Wardak
 Czesława Jędrysiaka, Mariannę i Zdzisława, ich rodziców oraz zmarłych z rodziny Stolarczyków,
 Stefana Kura, Aleksandra i Olgę Bełkowskich, zmarłych z rodziny Kurów i Kaliszów
 Czesława Bancerza, zmarłych z rodziny Bancerzów, Poruczników, Stelmaczonków, Bazylewiczów, Wiesławę Nieciecką, zmarłych z rodziny Niecieckich i Kurków, Ewę i Bazylego Bednarczyków, Irenę Sumińską
 oraz zmarłych w czyśćcu cierpiących
 Mariannę Maciążek, Stanisława, Stefana i Weronikę Rutkowskich
 Krzysztofa, Krystynę i Stanisława Żochowskich, Zofię, Kazimierza i Tadeusza Wojtaszków, zmarłych z rodziny Wojtaszków, Janasów i Nasiłowskich, Janusza Oleksiejuka, jego rodziców, Jadwigę Dorożyńską oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
 Jerzego Kowalczyka, Wacławę i Stanisława Bartkiewicz
 Wacława Szymanowskiego, Janinę Roguską, Jadwigę Wąsowską. Jana Sobieskiego oraz zmarłych z rodziny Szymanowskich, Wielądków, Żelazowskich, Wąsowskich, Stolarów i Czajków
 Teodozję i Tadeusza, Annę i Czesława Kiełków, Aleksandrę i Aleksandra Gajewskich
 rodziców Leokadię i Stefana Danaj oraz Edwarda i Mieczysława Danaj
 Helenę i Józefa Michlewiczów, zmarłych z rodziny Michlewicz i Kosińskich, Mariusza i Grzegorza Sawickich
 Stanisława Jaźwińskiego i zmarłych z rodziny Jaźwińskich
 Hieronima, Wincentę, Tadeusza, Jana i Helenę Boćkowskich, Feliksa, Mariannę i Stanisława Falkowskich
 Helenę, Jana, Kazimierza i Stanisława Trędzborów oraz zmarłych z rodziny Trędzbor i Meterów
 Mariannę, Władysława, Hannę i Wacława Balcerak, Halinę i Józefa Bujalskich, Grażynę i Juliana Czerwińskich oraz Mariannę i Sylwestra Jeżyńskich
 Reginę i Czesława Roguskich, Wojciecha Woźnicą, zmarłych z rodziny Lewandowskich, Barbarę i Bogusława Chendoszko, Józefa Gumiennego, Janinę, Wiesława i Dariusza Łubian, Tomasza Kwiatka, Ewę Seremak, Helgę i Reinarta Bellmann
 Ks. Feliksa Folejewskiego, Ks. Dariusza Walickiego, Ks. Zygmunta Wirkowskiego, Helenę i Edwarda Sokalskich, Grzegorza Borensztajn, Andrzeja Pilewskiego, Bronisławę, Bolesława, Czesława i Irenkę Radzińskich oraz za dzieci nienarodzone
 Stanisławę, Eugeniusza i zmarłych z rodziny Szymańskich, Zielińskich, Ślifierskich i Stefańskich, Marię, Małgorzatę, Alinę, Jerzego, Barbarę, Krzysztofa i Mirosława
 Honoratę, Władysława i Teresę Błaszczak i ich rodziców oraz Zdzisława Gnicha i jego rodziców
 Janinę, Michała, Jana i Pawła Andrasików, Genowefę i Jana Sulichów, Krzysztofa i Annę Teodorowiczów
 Zbigniewa Cioka
 Matyldę Wawer
 zmarłych z rodziny Jarzębskich, Siemaszków, Jagiełłów i Woukanisów
 Ofiary Powstania Warszawskiego, za rodziców Janinę i Kazimierza, siostry Jadzię i Marysię Bieniek, Grzegorza Zalewskiego, Stanisława Nawrockiego, Antoninę i Mieczysława Powierża oraz wszystkich zmarłych z rodziny
 Szczepana, Sławomira i Helenę Danaj, Bronisławę i Tomasza Ciszewskich oraz zmarłych z rodziny Wójcików
 Mirosławę i Zygmunta Woźniaków, Bogumiłę Niemyjską
 Marię, Piotra, Ryszarda Mariana Grendysa, Teresę Sobkowiak, Annę i Mieczysława Białasów
 Ryszarda Listwona, Helenę i Jana Zych
 Czesławę, Aleksandra i Ryszarda Kusiaków, Eugenię Świdzińską, Barbarę Cichocką oraz zmarłych z rodziny Chormańskich, Kusiaków i Demiańczuków
 Teresę i Józefa Kalinowskich
 Zofię i Zbigniewa Gurtat, zmarłych z rodziny Gurtatów, Krystynę Kurkowską, Eugeniusza, Witolda i Roberta Wydra, zmarłych z rodziny Wydrów, Alfredę Kozłowicz, Tadeusza Liberowskiego oraz zmarłych z rodziny Malarczyków
 Stefana, Piotra, Stanisławę i Ryszarda Kudera, Stefanię, Władysława, Ryszarda, Stanisława, Jana, Kazimierza i Bogdana Kotowskich, Mieczysława, Joannę i Janinę Szczepkowskich
 Zygmunta i Marka Jamiołkowskich, Władysława i Annę Rawa oraz zmarłych z rodziny Jamiołkowskich i Rawa
 Zygmunta, Zofię i Józefa Biesiadów, Mariannę, Jana, Stanisława, Zofię i Józefa Łempickich oraz Piotra Grużewskiego
 zmarłych z rodziny Żelazowskich, Skarżyńskich, Górskich, Wrzosków, Klukowskich i Roguskich
 Jadwigę, Barbarę i Franciszka Chojeckich, dziadków Chojeckich i Mieścickich, Stefanię i Wincentego Adamiec, dziadków Adamiec i Budzyńskich oraz Jamesa Esbranda
 Helenę, Edmunda i Jerzego Krajewskich, Bogumiłę Lendzion
 Andrzeja Zycha, rodziców Zychów i Kuflów
 Henryka Nowaka, Alicję i Michała Tarkowskich, Wandę Artych, Stefanię i Piotra Sławińskich oraz Józefę Bojko z rodziną
 Czesława Sikorę
 Kazimierza Rowickiego
 Sabinę i Feliksa Dubas, Mariannę, Jana i Danutę Rzemienieckich, Melanię i Józefa Walentynowiczów, Ks. Cypriana Łozowskiego oraz zmarłych z rodziny Dubasów i Rzemienieckich
 Wiesława Ankuda, Mariannę, Irenę, Stanisława, Antoniego oraz zmarłych z rodziny Godlewskich i Jaźwińskich
 Annę Perzanowską, Stanisława Banaszka i ich rodzice, Władysława Banaszka i jego rodziców
 Zofię, Stanisława, Kazimierę, Wacława i Józefa Kowalczyków, Jadwigę Dzieciątko, zmarłych z rodziny Fedorczyków, Słowików, Oljaszów i Gontarzów, Jadwigę i Romana Zarębów, Irenę Borkowską, Ks. Romana Indrzejczyka, Ks. Jana Szymborskiego
 Danielę i Stanisława Skotnickich, Sylwestra Śliwę, Teresę Sekuła, Hannę Matuszewską, zmarłych z rodziny Skotnickich, Śliwa i Białeckich, Andrzeja Czapniewskiego oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
 Andrzeja, Krystynę i Kazimierza Ruta, Stefanię, Józefa, Helenę i Adama Górka oraz Piotra Sądela
 Bernarda, Jana, Tomasza, Stanisława, Janinę i Weronikę Tomasińskich, Zofię i Ryszarda Figiel, Friedmana Weigle oraz Jadwigę Kaliszewską
 Janinę i Czesława Białków oraz zmarłych z rodziny Białków, Kanclerzów, Ramosów, Gańków i Zasławskich
 Edwarda, Leokadię, Irenę i Mirosława Pawluczek oraz Antoniego Kwiatkowskiego
 Jerzego Mocarskiego, Franciszkę i Józefa Napłoszków, ich rodziców oraz Stanisławę Sopińską
 Danielę i Henryka, Aleksandrę i Tomasza Król, Mariannę i Jana Kupców, Janinę, Lesława i Wojciecha Lubowieckich, Katię i Kostę Jugrew, Zofię i Tadeusza Miazgów oraz Elżbietę Bubel
 Tadeusza Rukata, zmarłych z rodziny Okońskich oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
 Władysławę i Jana Rzempołuch oraz Władysława, Zofię i Franciszka Bucznych
 Floriana i Bartosza Jusińskich, Mariannę, Jana i Wacława Marszał
 Jerzego i Irenę Pankiewicz, Andrzeja Wielechowskiego, Romana Biskupskiego, Mariana i Elżbietę Rogalskich oraz Jana i Ninę Gidzińskich
 Jana Kałuskiego oraz zmarłych z rodziny Omilion
 Jana Rembelskiego
 Helenę i Czesława Parysów oraz zmarłych z rodziny Bogumiłów, Parysów, Tarnowskich, Kochanowskich i Rogackich
 Henryka i Ewę Śliwowskich, Kazimierza i Irenę Kulasińskich, Ryszarda i Karolinę Kilańską oraz zmarłych z ich rodzin
 Jana Krawczykowskiego, zmarłych z rodziny Krawczykowskich, Sapierzyńskich, Sierpińskich i Gęsickich
 Henrykę i Romana Komorków, ich syna Henryka, zmarłych z rodziny Komorek, Sajdek, Kozłowskich, Borowych, Czarniaków, Mariana Potyrę, zmarłych z rodziny Potyrów, Genowefę i Stanisława Kostrzewów, Lucynę Rogala, zmarłych z rodziny Rogalów, Kostrzewów, Szewczaków, Smoderków, Zawadzkich, Byk i Borkowskich, dzieci nienarodzone oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
 Eugenię i Jerzego Plasota, ich rodziców, rodzeństwo, dziadków, zmarłych z rodziny Plasota, Hornung, Chęcińskich, Langner, Sitarczuk, Oleksiak, Filipczak, Musielik, Orych, Suchockich, Rozbickich, Wójcików, Rzadkoszów i Pawlików
 Kazimierę, Stefana, Józia i Czesława Piwko, Celinę Skonieczną, zmarłych z rodziny Skoniecznych, Piwko, Mikuli, Dąbrowskich i Kacprzaków
 Zdzisława i Elżbietę Stojeckich, zmarłych z rodziny Stojeckich i Sobolewskich
 Wiesławę i Henryka Pazio, Wiesława i Piotra Słowińskich, Reginę Maleszewską, zmarłych z rodziny Pazio, Maleszewskich, Słowińskich i Lechowiczów
 Jerzego Karwackiego i jego rodziców, Józefę i Jana Brzostków
 Ryszarda Sieradzińskiego, jego rodziców, Antoninę i Jerzego Zasiewskich, Bronisławę, Stanisława i Wiesława Ciszewskich, Halinę, Jana i Beatę Godowskich
 Jadwigę, Mariannę i Stanisława Perzyna, Helenę i Zdzisława Kiełków, Mariannę i Franciszka Szumińskich oraz Sławomira Sobotkę
 Henrykę, Józefa, Wiesławę, Ewę i Stanisława Zalewskich oraz zmarłych z rodziny Zalewskich i Kossowskich
 Andrzeja i Rafała Birków
 Józefę, Grzegorza i Bogdana Busmów, Annę Szepietowską i Władysława Mąkę
 Helenę, Edmunda i Jerzego Krajewskich, Bogumiłę Lendzion
 Stefanię i Franciszka Czosneckich, Janinę i Mieczysława Perepeczo, Anię Świątek, Aleksandra Kaparskiego, Halinę Maksymiuk, Elżbietę Woźniak oraz zmarłych z ich rodzin, dzieci zmarłe przed narodzeniem i za dusze w czyśćcu cierpiące
 Artura, Czesława, Weronikę i Jana Urbaniaków, Antoninę i Józefa Jusińskich
 Tadeusza Godlewskiego i zmarłych z rodziny Godlewskich i Kruk
 Teresę, Sylwestra i Gabriela Rosa
 Czesława Kamińskiego, zmarłych z rodziny Kamińskich, Łuniewskich, Godlewskich i Zawistowskich
 Stanisława, Helenę i Franciszka Stańczaków, Mieczysława, Wacława i Lidię Kruk, Mieczysława Ludwiniaka
 Kazimierza Twarowskiego, Marię i Wacława Łempickich, Stanisława Jaszczołta oraz zmarłych z rodziny Jaszczołt, Twarowskich i Olszewskich
 Czesława i Piotra Sztajerwald, Antoniego i Mariannę Szymanik oraz Aleksandra i Czesławę Skura
 zmarłych z rodziny Wrzosków i Świnarskich
 Jana Wichrowskiego
 Eugenię i Czesława Pogorzelskich, Janinę i Lucjana Rutkowskich, Mariannę i Józefa Toczyskich, Janusza Gałązkę, Henryka Fedorowicza i jego żonę, Janinę, Czesława i Stanisława Pieńkowskich, zmarłych z rodziny Pogorzelskich, Toczyskich, Safiańczuków i Gnaciuków
 Tomasza Stępnia, Natalię i Józefa Sikorskich
 Annę Leśnowolską, Jana Usińskiego, Stanisława Haj, Janinę Kocwa oraz zmarłych z rodziny Leśnowolskich i Usińskich
 Alfredę Kiliszek i zmarłych z rodziny Pieńkoszów
 Kazimierza Lipkę, jego rodziców, Bronisława i Janinę Więsak
 Zbigniewa Gromka, Leokadię i Czesława Kaleskich, ich synów Eugeniusza i Tadeusza
 Józefa i Irenę Godlewskich
 Marka Tymińskiego, jego rodziców, Jadwigę i Władysława, Jadwigę i Mieczysława oraz zmarłych z rodziny Grodzkich
 Liliannę Gastoł, Antoniego, Marię, Stanisława, Franciszka i zmarłych z rodziny Krzysiek, Józefę i Aleksandra Bieniek oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
 Dariusza i Władysława Krasuskich, Irenę i Stanisława Matusiaków oraz zmarłych z rodziny Matusiaków, Mareckich i Paziów
 Halinę i Eugeniusza, Marcina i Stefanię Zalewskich, Ignacego i Leokadię Kostro, Krystynę Szymczak
 oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
 Henryka Jarząbka, Henrykę i Józefa Krupów, Mariannę i Kazimierza Rękawków, Emilię, Franciszka i Marka Konopków, Ryszarda Pobikrowskiego, Jana i Helenę Bajurskich, Kazimierę i Zenona Piaseckich, zmarłych z rodziny Jarząbków, Krupów, Konopków, Faszczewskich, Rękawków, Owsianków, Pobikrowskich, Piaseckich, Bajurskich i Stachników, zmarłych sąsiadów i znajomych oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 Tadeusza, Genowefę i Franciszka Gołębiewskich, zmarłych z rodziny Gołębiewskich i Sobieszczańskich, Jana, Marię i Jana Sobiewskich oraz zmarłych z rodziny Sobiewskich i Tartaczuków
 Genowefę i Kazimierza Dąbkowskich oraz zmarłych z rodziny Dąbkowskich i Nienałtowskich
 Tadeusza Więch oraz zmarłych z rodziny Więch i Pergoł
 Genowefę, Stanisława i Stefana Wojtyrów, Stanisława, Helenę i Tadeusza Piekutów
 Jadwigę i Józefa Grędzików, Janusza Mielcarza, Aleksandra, Stanisławę i Zdzisława Soćko, Stanisławę i Adama Iwańskich oraz Jadwigę Pierzchajło
 Bogumiła Kowalskiego, Helenę i Henryka Gołaszewskich, Jadwigę i Stefana Wilk
 Stanisława i Halinę Grabowskich
 zmarłych z rodziny Kozłowskich i Malinowskich
 Michała, Zofię, Konstantego, Stanisławę, Aleksandrę i Stanisława
 Jana Walczuka, jego rodziców, Jadwigę Mąka, Jadwigę i Józefa Truchlów i ich rodziców
 Jana i Wandę, Mariannę i Józefa Gumiennych oraz Czesławę i Czesława Szulim
 płk. Kazimierza Klimczaka uczestnika Powstania Warszawskiego
 Władysławę i Władysława Zielińskich, Józefę i Feliksa Chałupków, Franciszka Chojnackiego, Józefę i Józefa, Zygmunta, Annę i Tadeusza Zielińskich
 Kazimierza, Mariana, Feliksa, Kazimierę, Wandę i Mirosława Chojnackich, Janinę Chojnacką, Feliksę Nowosielską, dawcę przeszczepionego organu i wszystkich zmarłych z rodziny Zielińskich, Chojnackich i Chałupków oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 Stanisława i Janinę, Wiesława, Władysława i Feliksę Krzywdów, Józefa i Mariannę, Ryszarda, Danielę, Józefa i Wiesława Piekartów, Halinę i Pawła Bregułów, Mieczysławę i Karola Dziudziek, zmarłych z rodziny Piekartów, Krzywdów i Dziudziek oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 Mariana i Jadwigę Bardadynów, Stefana Kura, Janinę Kowalewską, Witolda Pileckiego, żołnierzy wyklętych, dzieci nienarodzone oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 Edmunda Skibę
 Pawła Rozbickiego, Edwarda Mamajka, Zofię Mazurkiewicz
 Ks. Zygmunta Wirkowskiego, Ks. Jana Andrzejewskiego, Ks. Kazimierza Konowrockiego, Janinę Kowalską
 Wacława Szulima, Jana i Genowefę Kacprzak, Mieczysława, Janinę, Stanisława, Feliksę i Apolonię Szulim
 Elżbietę Gałaguz, jej rodziców Anielę i Józefa Dudzińskich, Mariannę i Czesława Gałaguz
 rodziców Jerzego i Franciszkę, dziadków Stanisława i Stanisławę Śliwińskich oraz Piotra i Julię Aniołkowskich
 Wiesława Polewaczyka, zmarłych z rodziny Polewaczyków, Józefa Bakułę i zmarłych z rodziny Śledzików
 Bogumiłę, Janinę i Grzegorza Puławskich, Mariana, Józefę i Jana Poreda, Franciszka Marcinkiewicza, Genowefę i Kazimierza Ejnik, Genowefę Malinowską
 Annę i Władysława Gańko 
 Teresę i Antosia Lasockich, dzieci nienarodzone, Zofię i Wiktora Magielewskich, ich dzieci, Edmunda, Zdzisława i Eugeniusza, zmarłych z rodziny Magielewskich i Rytelów, Krystynę i Henryka Lasockich, zmarłych z rodziny Lasockich i Stefańskich, Helenę i Stanisława, Leokadię i Władysławę Błaszczyk, Kazimierę i Czesława, ich dzieci Janinę i Józefa, Jadwigę Niepiekło, zmarłych z rodziny Błaszczyk i Niepiekło, Janinę i Wacława Szymańskich, zmarłych z rodziny Szymańskich i Zalewskich, Michała Czerwińskiego, Stefana, Antoniego i Agnieszkę Pełszyk, Agnieszkę Lorenc, Wiesława Derendowskiego, jego żonę i synów, Ks. Stanisława Kurka, Ks. Tomasza Pełszyka
 Wierę i Eugeniusza Niemyjskich oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
 Anielę, Aleksandra i Andrzeja Jałbrzykowskich, Irenę i Jana Żebrowskich, Aleksandra Boguskiego, Ks. Lucjana Ładę, Helenę i Czesława Smułków
 Janinę i Antoniego Kiełczykowskich, Jadwigę, Bronisławę, Józefa i Ryszarda Dąbków
 Piotra, Czesława i Stefana Sztajerwald, Jadwigę, Stefanię i Stanisława Dziechciarskich, Stanisławę, Józefa i Lucjana Szymańskich
 Kazimierza, Zofię i Józefa Godlewskich, Stanisławę i Emila Jarosz, zmarłych z rodziny Jarosz, Krystynę i Henryka Nasiłowskich oraz zmarłych z rodziny Wyszyńskich, Wińskich i Kosińskich
 Cecylię, Mariana, Zbigniewa, Wandę i Michała Ślebzak, Jadwigę Kwiatkowską, Stanisławę i Waldemara Skarżyckich, zmarłych z rodziny Ślebzak, Marcinkiewicz, Chendoszko i Harazim
 Janinę i Wacława Wieliczko
 Janinę i Mariana Michalskich, ich rodziców, Edwarda Rutkowskiego
 Ignacego Boguszewskiego, Feliksa i Władysławę Książek
 zmarłych z rodziny Grudzień i Kopeć
 Bernarda Mościbrodzkiego, jego rodziców i teściów, Zdzisława Radzikowskiego
 zmarłych z rodziny Dulembów, Dąbrowskich i Kożuchowskich
 Renatę Bożuta
 Andrzeja Ptaszyńskiego, Aleksandrę Krzemińską i jej córkę Anię
oraz za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen

Módlmy się
Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, † daj swoim sługom i służebnicom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, * aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
lub
Boże, Ty pragniesz zbawienia ludzi i hojnie udzielasz przebaczenia † prosimy Cię, abyś za wstawiennictwem Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy i wszystkich Świętych * dopuścił naszych zmarłych krewnych, przyjaciół i dobroczyńców do udziału w wiecznej szczęśliwości.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
lub
Wszechmogący Boże, wysłuchaj nasze modlitwy, które zanosimy z wiarą w Twojego Syna zmartwychwstałego, † i umocnij naszą nadzieję, * że razem z Twoimi wiernymi zmarłymi wszyscy zmartwychwstaniemy.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Witaj Królowo, Matko miłosierdzia,
życie, słodyczy i nadziejo nasz, witaj.
Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy.
Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc
na tym łez padole.
Przeto, Orędowniczko nasza,
one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć.
A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego,
po tym wygnaniu nam okaż.
O łaskawa, O litościwa, O słodka Panno Maryjo!

 

Wypominki cz. II