Intencje mszalne

10 lis 2020

Litania do Matki Bożej Bolesnej

 
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, 
Święta Panno nad pannami, 

Matko Chrystusowa, 
Matko Jednorodzonego Syna Bożego, 
Matko Bolesna, 
Matko płacząca, 
Matko proroctwem starca Symeona przejęta, 
Matko do Egiptu uchodząca, 
Matko z żalem Syna swego szukająca, 
Matko pod krzyżem stojąca, 
Matko ciało Syna łzami obmywająca, 
Matko ciało Jezusa do grobu składająca, 
Matko zelżywość Chrystusa w swym Sercu nosząca,  .
Maryjo, Królowo męczenników, 
Maryjo, pociecho strapionych, 
Maryjo, obrono słabych, 
Maryjo, umocnienie zalęknionych, 
Maryjo, światło rozpaczających, 
Maryjo, opiekunko chorych, 
Maryjo, ucieczko grzeszników,  .
Przez gorzką mękę Syna Twego, przyczyń się za nami.
Przez boleść, której doznałaś widząc Jezusa ubiczowanego, 
Przez boleść, której doznałaś widząc Jezusa cierniem ukoronowanego, 
Przez boleść, której doznałaś widząc Jezusa na krzyżu umierającego, 
Przez boleść, której doznałaś widząc przebicie włócznią Serca Jezusa, 
Przez Twoje doskonałe zgadzanie się z wolą Bożą, 
Przez Twoje pełne zasług westchnienia i modlitwy,  .
My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Matko Bolesna.
Abyś nam łaskę umocnienia w wierze wyjednać raczyła, Ciebie prosimy ...
Abyś nas w życiu i w śmierci godzinie od rozpaczy broniła, Ciebie prosimy ...
Abyś nas ofiarnej służby bliźniemu nauczyła, Ciebie prosimy ...
Abyś nam chwałę męstwa wysłużyła, Ciebie prosimy ...
Abyś nas w wierności nauce Syna Twojego umocniła, Ciebie prosimy ...
Abyś w nas cnoty czystości strzegła, Ciebie prosimy ...
Abyś nas drogą cierpliwości w chorobach i nieszczęściach prowadzić raczyła, Ciebie prosimy ...
Abyś nas do prawdziwej pokuty przyprowadzić raczyła, Ciebie prosimy ...
Abyś nas przed trybunałem sądu Bożego wspierała, Ciebie prosimy  ...
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
K: Módl się za nami, Matko Najboleśniejsza.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się
Boże, Ty sprawiłeś, że obok Twojego Syna wywyższonego na krzyżu stała współcierpiąca Matka, † daj, aby Twój Kościół uczestniczył razem z Maryją w męce Chrystusa * i zasłużył na udział w Jego zmartwychwstaniu. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.