Jak przekazać 1% podatku
na rzecz Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej
i PZC przy Parafii Św. Kazimierza Królewicza w Kobyłce

 1. Oblicz 1% z ogólnej kwoty twojego podatku dochodowego.
 2. Wpisz wartość 1% (w zaokrągleniu do pełnych złotych w dół, np. 1,52 zł = 1,00 zł) w odpowiednią rubrykę twojego zeznania podatkowego.
 3. Odejmij swój 1% od ogólnej sumy należnego podatku.
 4. Wpisz wartość podatku pomniejszoną o 1% w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego.
 5. W rubryce "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz OPP" wpisz:
  • numer Krajowego Rejestru Sądowego: KRS: 0000223182
  • kwotę, którą chcesz przekazać …
  • Aby wskazać w zeznaniu podatkowym Zespół CARITAS działający przy naszej Parafii należy zamieścić w rubryce: "Informacje uzupełniające", znajdującej się bezpośrednio pod wnioskiem o przekazanie 1% podatku należnego, następujący wpis: PZC przy parafii Św. Kazimierza Królewicza w Kobyłce oraz (imię i nazwisko darczyńcy) odpowiednio w:
   poz. 135 - PIT-28,
   poz. 311 - PIT-36,
   poz. 107 - PIT-36L,
   poz. 123 - PIT-37,
   poz. 59 - PIT-38
 6. Kserokopię tej części zeznania podatkowego można przekazać do naszej Parafii – na podstawie tych dokumentów, Zespół CARITAS naszej Parafii będzie mógł ubiegać się o odzyskanie wpłat z konta CARITAS Diecezji, na które zostaną przekazane przez Urząd Skarbowy.
Podejmując trud przekazania 1% podatku na rzecz Caritas, przyczyniamy się do zwiększenia pomocy najbardziej potrzebującym, utrzymania i rozbudowy placówek dla chorych, starszych, niepełnosprawnych, dzieci i matek z dziećmi, bezdomnych, ofiar przemocy i najuboższych w naszej diecezji i naszej Parafii.
Wszystkim darczyńcom składamy serdeczne Bóg zapłać!